Област Хасково - списъци на кандидати

  • Списъци на кандидати със застъпвания, чийто адреси не са известни или не са открити на посочените от тях адреси - Кампания 2010
  • Списъци на кандидати със застъпвания, чийто адреси не са известни или не са открити на посочените от тях адреси - Кампания 2011
  • Списъци на кандидати със застъпвания, чийто адреси не са известни или не са открити на посочените от тях адреси - Кампания 2012
  • Списъци на кандидати с неполучени Уведомителни писма за площи за кампания 2010
  • Списъци на кандидати с неполучени Уведомителни писма за площи за кампания 2011
  • Списъци на кандидати с неполучени Уведомителни писма за площи за кампания 2012
  • Списъци на кандидати с неполучени Уведомителни писма за площи за кампания 2013
  • Уведомления - мярка 214 "Агроекологични плащания"
  • Прекратяване на многогодишен ангажимент по мярка 211 и мярка 212
  • Списъци на кандидати с неполучени Уведомителни писма за площи за кампания 2014