Възможни грешки при кандидатстване по директни плащания

  • Грешки и автоматични проверки Кампания 2017
  • Мярка 10 - „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020
  • Мярка 11 - „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020
  • Мярка 214 - „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007-2013

 

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

June
Su Mo Tu We Th Fr Sa
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
15 юни 2017 г.
Приключва приемът по Училищните схеми за доставка на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти за учебната 2017/2018 година

 

Училищен плод

Регистър на получателите на помощи de minimis, съгл. Регламент №1408/2013 г. за три данъчни години, включващи настоящата и предходните две