Кампания 2018

 • Заповед РД 09-472 от 20.05.2019г. за определяне размера на плащането за един допустим хектар по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) за Кампания 2018 - отвори документа 205.51 KB
 • Заповед № РД 09-446 от 09.05.2019г. за определяне размера на плащането за един допустим хектар по схемата за обвързано подпомагане за протеинови култури (СПК) за Кампания 2018 - отвори документа 191.24 KB
 • Заповед № РД 09-414 от 23.04.2019 г. за определяне размера на плащането за един допустим хектар по Схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда (ЗДП) за Кампания 2018 - отвори документа 202.3 KB
 • Заповед № РД 09-381/16.04.2019 г. за определяне размера на плащането за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството за 2018 г. - отвори документа 29.11 KB
 • Заповед № РД 09-333 от 03.04.2019г., с която се определя размера на подпомагане по Схемата за преразпределително плащане (СПП) за Кампания 2018 - отвори документа 189.52 KB
 • Заповед № РД 09-318 от 26.03.2019 г. за определяне размера на плащането за един допустим хектар по Схемата за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци за Кампания 2018 - отвори документа 191.29 KB
 • Заповед № РД 09-317 от 26.03.2019 г. за определяне размера на плащането за един допустим хектар по Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци (зеле, дини и пъпеши) за Кампания 2018 - отвори документа 191.74 KB
 • Заповед № РД 09-316 от 26.03.2019 г. за определяне размера на плащането за един допустим хектар по Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци (основна група) за Кампания 2018 - отвори документа 191.11 KB
 • Заповед № РД 09-315 от 26.03.2019 г. за определяне размера на плащането за един допустим хектар по Схемата за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде) за Кампания 2018 - отвори документа 191.47 KB
 • Заповед № РД 09-319 от 26.03.2019 г. за определяне размера на плащането за един допустим хектар по Схемата за обвързано подпомагане за плодове (основна група) за Кампания 2018 - отвори документа 191.33 KB
 • Заповед № РД 09-229 от 01.03.2019г., с която се одобрява окончателния специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2018 - отвори документа 212.89 KB
 • ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ ПО СХЕМИТЕ И МЕРКИТЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ - КАМПАНИЯ 2018 - отвори документа 17.4 KB
 • Заповед РД 46-504 от 12.12.2018г., с която се одобрява проект на специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане" за Кампания 2018 - отвори документа 247.85 KB
 • Заповед № РД 09-1085 от 12.12.2018г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по Схемата за обвързано подпомагане за биволи за Кампания 2018 - отвори документа 189.74 KB
 • Заповед № РД 09-1083 от 12.12.2018г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол (ЕЖСК-мляко) за Кампания 2018 - отвори документа 189.44 KB
 • Заповед № РД 09-1082 от 12.12.2018г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол (ДПЖСК) за Кампания 2018 - отвори документа 189.41 KB
 • Заповед № РД 09-1081 от 12.12.2018г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол (ЕЖСК-месо) за Кампания 2018 - отвори документа 189.56 KB
 • Заповед № РД 09-1080 от 12.12.2018г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници (СМКЮ) за Кампания 2018 - отвори документа 188.93 KB
 • Заповед № РД 09-1084 от 12.12.2018г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави (СМлК) за Кампания 2018 - отвори документа 188.54 KB
 • Заповед № 03-РД/4388 # 2 от 10.12.2018 г., с която се изменят т. III и т. IV от заповед 03-РД/4388 от 26.10.2018 г. - отвори документа 65.23 KB
 • Електронен опис по схемите за обвързано подпомагане на плодове и зеленчуци - кампания 2018 - отвори документа 25.69 KB
 • Инструкция за попълване на описа към декларацията по чл.32, ал.1 от Наредба № 3 от 17.02.2015г. - отвори документа 17.72 KB
 • Заповед за определяне размера на плащане на едно допустимо за подпомагане животно по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки в планински райони (10-49 животни) за кампания 2018 - отвори документа 189.56 KB
 • Заповед за определяне на размера на плащане за едно допустимо за подпомагане животно по схемата за обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони (5-9 животни) за кампания 2018 - отвори документа 189.63 KB
 • Заповед № РД 09-994 от 07.11.2018г. за определяне размера на плащането на едно допустимо животно по Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързани с производството за Кампания 2018 - отвори документа 189.93 KB
 • Заповед № 03-РД/4338 от 26.10.2018 г. за зареждане на данни и осигуяране на достъп до електронната "Система за въвеждане на данни от външни институции" за кампания 2018 - отвори документа 201.18 KB
 • Заповед № РД 09-952 от 26.10.2018г. за определяне размера на плащането на едно допустимо животно по Схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързани с производството за Кампания 2018 - отвори документа 190.99 KB
 • Инструкция за попълване на описа на реализирано мляко и млечни продукти - отвори документа 813.9 KB
 • Образец на електронен опис на документите за реализация на мляко и/или млечни за юридически лица – за изтегляне - отвори документа 317.09 KB
 • Образец на електронен опис на документите за реализация на мляко и/или млечни за физически лица – за изтегляне - отвори документа 310.72 KB
 • Образец на електронен опис на документите за реализация на мляко и/или млечни за еднолични търговци – за изтегляне - отвори документа 308.92 KB
 • Заповед № 09-192 от 28.02.2018 г. за определяне на прием на заявления за подпомагане по реда на Наредба № 5 от 2009 г. за кампания 2018 относно мерките, финансирани от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. - отвори документа 224.25 KB

 

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

July
Su Mo Tu We Th Fr Sa
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
3 юли 2019 г.
Започва приемът по схема „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко”.
15 юли 2019 г.
Приключва приемът на заявления по помощ de minimis за регистрирани земеделски стопани, отглеждащи крави, юници, биволи, овце – майки и кози – майки.
15 юли 2019 г.
Започва втори прием на заявления по помощ de minimis за за тютюнопроизводители, претърпели финансови щети от предходни години;
22 юли 2019 г.
Започва приемът по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г.
31 юли 2019 г.
Приключва приемът на заявления по Схема за подпомагане „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“.
31 юли 2019 г.
Приключва приемът по схема „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко”.

 

Училищен плод

Регистър на получателите на помощи de minimis, съгл. Регламент №1408/2013 г. за три данъчни години, включващи настоящата и предходните две