Кампания 2019

 • Заповед № 03 РД/4473 от 24.10.2019г. за стартиране на "Системата за въвеждане на данни от външни институции (СВДВИ)" за Кампания 2019 - Контролиращи лица - отвори документа 53.21 KB
 • Заповед № РД 09-957 от 10.10.2019г. за определяне размера на плащането на едно допустимо животно по Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството за Кампания 2019 - отвори документа 192.71 KB
 • Заповед № РД 09-947 от 09.10.2019г. за определяне размера на плащането на едно допустимо животно по Схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързанa с производството за Кампания 2019 - отвори документа 192.94 KB
 • Инструкция за попълване на описа на реализирано мляко и/или млечни продукти - отвори документа 515.19 KB
 • Инструкция за попълване на описа на реализираните животни - отвори документа 538.17 KB
 • Образец на електронен опис на документите, доказващи реализация на животни в България – за изтегляне - отвори документа 1.28 MB
 • Образец на електронен опис на документите, доказващи реализация на животни извън България – за изтегляне - отвори документа 1.27 MB
 • Образец на електронен опис на документите, доказващи реализация на произведено мляко и/или еквивалента му в млечни продукти за юридически лица (ЮЛ) – за изтегляне - отвори документа 1.55 MB
 • Образец на електронен опис на документите, доказващи реализация на произведено мляко и/или еквивалента му в млечни продукти за физически лица (ФЛ) – за изтегляне - отвори документа 1.57 MB
 • Образец на електронен опис на документите, доказващи реализация на произведено мляко и/или еквивалента му в млечни продукти за еднолични търговци (ET) – за изтегляне - отвори документа 1.54 MB
 • Заповед № 03 РД/3475 от 28.08.2019 г. за стартиране на "Системата за въвеждане на данни от външни институции (СВДВИ)" за Кампания 2019 - отвори документа 789.95 KB
 • Заповед № ОЗ-РД/1726#1 от 03.06.2019г. за удължаване срока за подаване на заявления по схеми и мерки в Системата за електронни услуги (СЕУ) на ДФ "Земеделие" - отвори документа 27.99 KB
 • Заповед № ОЗ-РД/1726 от 13.05.2019г. за предоставяне на възможност за подаване на заявления по схеми и мерки в Системата за електронни услуги на ДФ "Земеделие" - отвори документа 23.01 KB
 • Наръчник за кандидатстване по директни плащания за Кампания 2019 - отвори документа 1.0 MB
 • Заповед № 09-232 от 01.03.2019 г. за определяне на прием на заявления за подпомагане по реда на Наредба № 5 от 2009 г. за кампания 2019 относно мерките, финансирани от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. - отвори документа 640.54 KB

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

November
Su Mo Tu We Th Fr Sa
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
30 ноември 2019 г.
Краен срок за издаване и за предоставяне на сертификатите за биологично производство за всички кандидати по мярка 11 „Биологично производство“ от ПРСР 2014-2020.

 

Училищен плод