Кампания 2019

 • Индикативен график за извършване на плащания по схемите и мерките за директни плащания - Кампания 2019 - отвори документа 14.67 KB
 • Инструкция за попълване на описа към декларацията по чл.32, ал.1 от Наредба № 3 от 17.02.2015г. - отвори документа 245.21 KB
 • Електронен опис по схемите за обвързано подпомагане на плодове и зеленчуци - кампания 2019 - отвори документа 28.45 KB
 • Заповед № РД 09-1142 от 09.12.2019г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол (ДПЖСК) за Кампания 2019 - отвори документа 192.15 KB
 • Заповед № РД 09-1121 от 04.12.2019г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави за Кампания 2019 - отвори документа 191.59 KB
 • Заповед № РД 09-1120 от 04.12.2019г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници за Кампания 2019 - отвори документа 191.76 KB
 • Заповед № РД 09-1123 от 04.12.2019г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол за Кампания 2019 - отвори документа 191.77 KB
 • Заповед № РД 09-1122 от 04.12.2019г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол за Кампания 2019 - отвори документа 191.58 KB
 • Заповед № РД 09-1124 от 04.12.2019г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по Схемата за обвързано подпомагане за биволи за Кампания 2019 - отвори документа 191.18 KB
 • Заповед № РД 46-485 от 27.11.2019г. с която се одобрява проект на специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане" за Кампания 2019 - отвори документа 258.88 KB
 • Заповед № РД 09-1084 от 27.11.2019г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки в планински райони за Кампания 2019 - отвори документа 192.07 KB
 • Заповед № РД 09-1085 от 27.11.2019г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони за Кампания 2019 - отвори документа 192.25 KB
 • Заповед № РД 09-1066 от 22.11.2019г. за изменение на заповед № РД 09-957 от 10.10.2019г. за плащането по Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството за Кампания 2019 - отвори документа 188.56 KB
 • Заповед № 03 РД/4473 от 24.10.2019г. за стартиране на "Системата за въвеждане на данни от външни институции (СВДВИ)" за Кампания 2019 - Контролиращи лица - отвори документа 53.21 KB
 • Заповед № РД 09-957 от 10.10.2019г. за определяне размера на плащането на едно допустимо животно по Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството за Кампания 2019 - отвори документа 192.71 KB
 • Заповед № РД 09-947 от 09.10.2019г. за определяне размера на плащането на едно допустимо животно по Схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързанa с производството за Кампания 2019 - отвори документа 192.94 KB
 • Инструкция за попълване на описа на реализирано мляко и/или млечни продукти - отвори документа 515.19 KB
 • Инструкция за попълване на описа на реализираните животни - отвори документа 538.17 KB
 • Образец на електронен опис на документите, доказващи реализация на животни в България – за изтегляне - отвори документа 1.28 MB
 • Образец на електронен опис на документите, доказващи реализация на животни извън България – за изтегляне - отвори документа 1.27 MB
 • Образец на електронен опис на документите, доказващи реализация на произведено мляко и/или еквивалента му в млечни продукти за юридически лица (ЮЛ) – за изтегляне - отвори документа 1.55 MB
 • Образец на електронен опис на документите, доказващи реализация на произведено мляко и/или еквивалента му в млечни продукти за физически лица (ФЛ) – за изтегляне - отвори документа 1.57 MB
 • Образец на електронен опис на документите, доказващи реализация на произведено мляко и/или еквивалента му в млечни продукти за еднолични търговци (ET) – за изтегляне - отвори документа 1.54 MB
 • Заповед № 03 РД/3475 от 28.08.2019 г. за стартиране на "Системата за въвеждане на данни от външни институции (СВДВИ)" за Кампания 2019 - отвори документа 789.95 KB
 • Заповед № ОЗ-РД/1726#1 от 03.06.2019г. за удължаване срока за подаване на заявления по схеми и мерки в Системата за електронни услуги (СЕУ) на ДФ "Земеделие" - отвори документа 27.99 KB
 • Заповед № ОЗ-РД/1726 от 13.05.2019г. за предоставяне на възможност за подаване на заявления по схеми и мерки в Системата за електронни услуги на ДФ "Земеделие" - отвори документа 23.01 KB
 • Наръчник за кандидатстване по директни плащания за Кампания 2019 - отвори документа 1.0 MB
 • Заповед № 09-232 от 01.03.2019 г. за определяне на прием на заявления за подпомагане по реда на Наредба № 5 от 2009 г. за кампания 2019 относно мерките, финансирани от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. - отвори документа 640.54 KB

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

January
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
10 януари 2020 г.
Изтича срокът, в който се приемат заявления за отсрочване на отпуснати кредити в сектор „Животновъдство“, дължими към ДФ „Земеделие“;

 

Училищен плод