Информационен център

 

Информационен център
Държавен фонд „Земеделиe“-Разплащателна агенция
Централа: 02/81-87-100; 02/81-87-202
Приемни дни за бенефициенти
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Приемен ден – понеделник-петък от 9:00 до 17:30 часа
С дирекция „Договориране по прилагане на мерки за развитие на селските райони” (ДДПМРСР) можете да се свържете на телефони 02/ 8187 222 и 02/ 8187 272. Там ще получите информация за условията, необходимите документи, сроковете за кандидатстване за подпомагане и за сключването на анекси при промяна по вече сключени договори. За статуса на подадените проекти можете да направите индивидуална справка на http://www.prsr.bg.
Електронните адреси за контакт с ДДПМРСР са: vaprosi_obshtini_prsr@dfz.bg за кандидатите по общински мерки и chastni_prsr@dfz.bg за кандидатите по частни мерки по Програма за развитие на селските райони. 
Дирекция „Оторизация” отговаря за обработка на заявките за плащане и проверка за спазване на задълженията от страна на ползвателите след сключването на договор.
Ако имате договор по ПРСР 2007-2013 и ПРСР 2014-2020 и имате въпроси, свързани с изплащане на финансовата помощ или изпълнение на договорни задължения след плащане, можете да ги изпращате на ел. поща vaprosi_obshtini_prsr@dfz.bg, chastni_opprsr@dfz.bg или info_leader@dfz.bg
 Информация може да получите и на тел. 02/ 8187 600 и 02/ 8187 400, вътр. 746.
 Информация ще получите и в областните дирекции на ДФ „Земеделие” и териториалните офиси на Националната служба за съвети в земеделието.

 Ако имате одобрен проект по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР)/Лидер, обадете се на телефон 02/ 8187 400, вътр. 828.
Електронният адрес е info_leader@dfz.bg.
 
 
ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ НА ПЛОЩ
Приемен ден – сряда от 9:00 до 17:30 часа/ Записване за приемен ден: 02/ 8187 589
 За Мярка 214 „Агроекологични плащания”, Мярка 10 „Агроекoлoгия и климат“, Мярка 11 „Биологично земеделие“ ще получите информация на телефон 02/ 8187 203 и електронен адрес aep@dfz.bg.
За останалите схеми и мерки, администрирани от дирекция „Директни плащания“ отговарят телефони 02/ 8187 449 и 02/ 8187 479 и електронен адрес sepp@dfz.bg.
 За информация се обръщайте и към областните дирекции на ДФ „Земеделие” и общинските служби „Земеделие” към Министерството на земеделието и храните.
 
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПАЗАРНИ МЕХАНИЗМИ
Приемен ден – понеделник-петък от 9:00 до 17:30 часа
За отдел „Вино” отговарят телефони: 02/ 8187 505; 02/ 8187 514; 02/ 8187 534
За отдел „Плодове и зеленчуци” отговаря телефон 02/ 8187 506
За отдел „Пчеларство, мляко и интервенции” отговаря телефон 02/ 8187 696,
За отдел „Промоционални програми” отговаря телефон 02/ 8187 507 и 02/8187 517
За отдел „Търговски механизми” отговаря телефон 02/ 8187 530
 За информация се обръщайте и към областните дирекции на ДФ „Земеделие”.
 
 
ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ
Приемен ден – четвъртък от 13:00 до 17:00 часа
 За Дирекция „Краткосрочни схеми за подпомагане” отговаря телефон 02/8187 316 и електронна поща kratkosp@dfz.bg.
За Дирекция „Инвестиционни схеми за подпомагане” отговаря телефон 02/ 8187 216 и електронен адрес investsp@dfz.bg.
 За информация се обръщайте и към областните дирекции на ДФ „Земеделие”.
                            
                              
РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ, САПАРД
Приемен ден – четвъртък от 13:00 до 17:00 часа
  За дирекция „Рибарство и аквакултури” – на телефони 02/ 8187 536 и 02/ 8187 543 и електронен адрес ribarstvo@dfz.bg.
За Дирекция„САПАРД” отговарят телефони 02/8187 169, 02/8187 283, 02/ 8187 291 и електронна поща sapard@dfz.bg.
 За информация се обръщайте и към областните дирекции на ДФ „Земеделие”.
 

 

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

December
Su Mo Tu We Th Fr Sa
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
1 декември 2017 г.
Приключва приемът на заявления за държавна помощ de minimis за пчелари.
20 декември 2017 г.
Приключва приемът на заявления за отсрочване на отпуснати кредити на производители на картофи.

 

Училищен плод

Регистър на получателите на помощи de minimis, съгл. Регламент №1408/2013 г. за три данъчни години, включващи настоящата и предходните две