Начало - Контакти

 

Централно управление
Държавен фонд "Земеделие"- Разплащателна агенция
Адрес:
София 1618
бул. "Цар Борис III" 136
Централа:
Информация:
02/81-87-100
02/81-87-202
е-мail:
 
Сигнали за измами и корупционни практики
 
Телефон:
 
 
0700-106-16
*на цената на един градски разговор
е-mail:

 

 
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕЛЕФОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
 
Дирекция „Договориране“
02/81-87-222;
02/81-87-272
Дирекция „Оторизация“
02/81-87-600;
02/81-87-400, 
 
вътр. 746
Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР)/Лидер
02/ 81-87-400,  
вътр. 828
ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ НА ПЛОЩ
02/ 81-87-449;
02/ 81
-87-479
Мярка 214 „Агроекологични плащания“,
Мярка 10 „Агроеколoгия и климат“,
Мярка 11 „Биологично земеделие
02/ 81-87-203
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПАЗАРНИ МЕХАНИЗМИ
 
Отдел „Вино“
02/ 81-87-505;
02/ 81
-87- 514;
02/ 81
-87-534
Отдел „Плодове и зеленчуци“
02/ 81-87-506
Отдел „Пчеларство, мляко и интервенции”
02/ 81-87-696
Отдел „Промоционални програми“
02/ 81-87-507;
02/8187 517
Отдел „Търговски механизми“
02/ 81-87-530
ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ
 
Дирекция „Краткосрочни схеми за подпомагане“
02/ 81-87-316
Дирекция „Инвестиционни схеми за подпомагане“
02/ 81-87-216
РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ, САПАРД
02/ 81-87-536;
02/ 81
-87-543
02/ 81-87-169;
02/ 81
-87-283;
02/ 81
-87-291

 

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

November
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
15 ноември 2017 г.
Приключва приемът на заявления за целеви кредит за закупуване на минерален тор и/ или семена и за използването на неокончателно сертифицирани собствени семена за производство на пшеница от реколта 2018
20 ноември 2017 г.
Започва прием на заявления за държавна помощ de minimis за пчелари.
25 ноември 2017 г.
Започва прием на заявления за отсрочване на отпуснати кредити в сектор „Животновъдство“.
27 ноември 2017 г.
Започва прием на заявления за отсрочване на отпуснати кредити на производители на картофи.

 

Училищен плод

Регистър на получателите на помощи de minimis, съгл. Регламент №1408/2013 г. за три данъчни години, включващи настоящата и предходните две