Начало - Контакти

 

Централно управление
Държавен фонд "Земеделие"- Разплащателна агенция
Адрес:
София 1618
бул. "Цар Борис III" 136
Централа:
Информация:
02/81-87-100
02/81-87-202
е-мail:
 
Сигнали за измами и корупционни практики
 
Телефон:
 
 
0700-106-16
*на цената на един градски разговор
е-mail:

 

 
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕЛЕФОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
 
Дирекция „Договориране“
02/81-87-222;
02/81-87-272
Дирекция „Оторизация“
02/81-87-600;
02/81-87-400, 
 
вътр. 746
Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР)/Лидер
02/ 81-87-400,  
вътр. 828
ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ НА ПЛОЩ
02/ 81-87-449;
02/ 81
-87-479
Мярка 214 „Агроекологични плащания“,
Мярка 10 „Агроеколoгия и климат“,
Мярка 11 „Биологично земеделие
02/ 81-87-203
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПАЗАРНИ МЕХАНИЗМИ
 
Отдел „Вино“
02/ 81-87-505;
02/ 81
-87- 514;
02/ 81
-87-534
Отдел „Плодове и зеленчуци“
02/ 81-87-506
Отдел „Пчеларство, мляко и интервенции”
02/ 81-87-696
Отдел „Промоционални програми“
02/ 81-87-507;
02/8187 517
Отдел „Търговски механизми“
02/ 81-87-530
ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ
 
Дирекция „Краткосрочни схеми за подпомагане“
02/ 81-87-316
Дирекция „Инвестиционни схеми за подпомагане“
02/ 81-87-216
РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ, САПАРД
02/ 81-87-536;
02/ 81
-87-543
02/ 81-87-169;
02/ 81
-87-283;
02/ 81
-87-291

 

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

August
Su Mo Tu We Th Fr Sa
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
11 август 2017 г.
Приключа приемът на заявления по Схемата за държавна помощ за компенсиране на загубите на земеделски стопани в резултат на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия
15 август 2017 г.
Изтича срокът за подаване на заявления за плащане на изпълнени договори от Националната програма по пчеларство НПП 2017-2019

 

Училищен плод

Регистър на получателите на помощи de minimis, съгл. Регламент №1408/2013 г. за три данъчни години, включващи настоящата и предходните две