Обществени поръчки до 01.10.2014г.

Съобщение във връзка с обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, както и хотелско настаняване при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Държавен фонд „Земеделие”"

На основание чл. 71, ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с участието Ви в открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, както и хотелско настаняване при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Държавен фонд „Земеделие”, Ви уведомявам, че на 18.09.2014 г. от 15.00 часа, в сградата на Държавен фонд "Земеделие", находяща се на адрес: гр. София, бул. "Цар Борис III" № 136 ще се проведе публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти в същата процедура. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Предоставяне на фиксирани телефонни услуги за системата на телефонни централи на ДФ „Земеделие”" ИД номер 9033741

17.09.2014 - Публична_покана17.09.2014 - Информация-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съобщение във връзка с обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на услуга за денонощна въоръжена охрана, сигнално-охранителна система с „паник-бутон” и видеонаблюдение на сгради на Централно управление на Държавен фонд ”Земеделие”..."

Във връзка с провеждането на обществена поръчка за предоставяне на услуга по денонощна въоръжена охрана за нуждите на Държавен фонд "Земеделие" уведомяваме всички заинтерeсовани, че с Решение за промяна изх. № 03-РД/3087 от 16.09.2014 г. срокът за подаване на оферти е удължен до 06.10.2014 г., 17:00 ч.

16.09.2014 - Решение_промяна-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съобщение във връзка с обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, както и хотелско настаняване при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Държавен фонд „Земеделие”"

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с участието Ви в открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, както и хотелско настаняване при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Държавен фонд „Земеделие”, Ви уведомявам, че на 18.09.2014 г. от 11.00 часа, в сградата на Държавен фонд "Земеделие", находяща се на адрес: гр. София, бул. "Цар Борис III" № 136 ще се извърши отварянето и оповестяването на ценовите предложения на допуснатите участници в същата процедура. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, както и хотелско настаняване....

04.07.2014 - Документация04.07.2014 - Приложения-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Предишна 1 3 4 5 6 7 8 9 57 58

 

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

 

Обновен индикативен график за прием на проекти по ПРСР за 2013 г.

September
Su Mo Tu We Th Fr Sa
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
23 септември 2014
Край на приема на документи по схемата "Училищен плод"
30 септември
Край на прием на документи по de minimis за отглеждане на памук през 2014 г

 

Директни плащания 2014 г.

 

Ръководство за кандидатстване

Мярка 214 - ръководство за кандидатстване и прилагане

Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Министерство на земеделието и храните

Училищен плод
Сигнали за измами и корупционни практики

0700-106-16


(на цената на един градски разговор)

signali@dfz.bg