телефони ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

 

Програма за развитие на селските райони 2007-2013

 

Профил на купувача

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за осигуряване на експерти за предоставяне на експертна помощ при извършване на оценка на обосноваността"

22.04.2014 - 22.04.2014_-_Публична_покана_22.04.2014 - Информация-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за осигуряване на експерти за предоставяне на експертна помощ при извършване на оценка на обосноваността на разходите за... ИД номер 9028389

17.04.2014 - Публична_покана17.04.2014 - Информация-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебните автомобили на ДФ "Земеделие"

16.04.2014 - Документация16.04.2014 - Приложения-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Предоставяне на услуги по дезинсекция и дератизация в сградите на Централно управление и областните дирекции на ДФ „Земеделие” ИД номер 9028131

10.04.2014 - Публична_покана10.04.2014 - Информация-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Разяснения по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Застраховане на недвижимо и движимо имущество, собственост на Държавен Фонд "Земеделие""

09.04.2014 - Разяснения-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Предишна 1 3 4 5 6 7 8 9 54 55

 

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

 

Обновен индикативен график за прием на проекти по ПРСР за 2013 г.

April
Su Mo Tu We Th Fr Sa
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
07 Април 2014 г.
Започва приемът за помощ de minimis за изхранване на животни през 2014 г.
07 Април 2014 г.
Започва приемът за помощ de minimis за изхранване на животни през 2014 г.
14 Април 2014 г.
Започва приемът на заявления за Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птици и към свине
15 Април 2014 г.
Започва приемът по Схемата за държавна помощ за компенсиране на разходите на земеделските производители, свързани с контрол на Доматения миниращ молец Tuta absolutа
23 Април 2014 г.
Приключва приемът за помощ de minimis за изхранване на животни през 2014 г.
30 Април 2014 г.
Приключва приемът на заявления за Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птици и към свине
30 април 2014 г.
Приключва приемът на документи за компенсиране на разходите за растителна защита по трайните насаждания.

 

Директни плащания 2014 г.

 

Ръководство за кандидатстване

Мярка 214 - ръководство за кандидатстване и прилагане

Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Министерство на земеделието и храните

Училищен плод
Сигнали за измами и корупционни практики

0700-106-16


(на цената на един градски разговор)

signali@dfz.bg