Обществени поръчки до 01.10.2014г.Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на фиксирани телефонни услуги за системата от телефонни централи на ДФ „Земеделие”" 00737-2014-0003

09.03.2015 - Договор 2987267 bytes-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за предоставяне на електронна съобщителна услуга „GSM GATEWAY”" 00737-2013-0008

05.03.2015 - Решение_прекратяване 76731 bytes-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка и предоставяне на комплексна услуга за монтаж и съхраняване след сезонна смяна на автомобилни гуми на служебните автомобили в Централно управление....." 00737-2012-0032

26.01.2015 - Информация_приключване_договори 104448 bytes-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Текуща сервизна поддръжка на 20 броя копирни машини Toshiba e – studio 232, 12 броя копирни машини Toshiba e – studio 200 и 20 броя копирни машини Toshiba e..." 00737-2013-0016

20.01.2015 - Информация_приключване_договор 92160 bytes-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобилно гориво за картово зареждане на автомобили на Държавен фонд „Земеделие“ и промишлен газьол за отопление за нуждите на.." 00737-2013-0023

19.01.2015 - Информация_приключване_договори 94720 bytes19.01.2015 - 20.01.2015_г._Информация_освобождаване_гаранции_изпълнение 94720 bytes-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Предишна 1 3 4 5 6 7 8 9 60 61

 

 

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

March
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
04 март 2015 г.
Започва прием на заявления по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2015 г.
09 март 2015 г.
Започва прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка «Преструктуриране и конверсия на лозя» от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018 г.
23 март 2015 г.
Започва прием на заявления по Схемата за компенсиране на щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери през 2014 г.
23 март 2015 г.
Започва прием на заявления по Схемата за застраховане на селскостопанска продукция.

 

Директни плащания 2014 г.

 

Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Министерство на земеделието и храните

 

Училищен плод
Сигнали за измами и корупционни практики

0700-106-16


(на цената на един градски разговор)

signali@dfz.bg