Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

 

Министерство на земеделието, храните и горите

Сигнали за измами и корупционни практики

0700-106-16

(на цената на един градски разговор)

signali@dfz.bg

Васил Грудев, изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“: В началото на септември подписваме договорите по подмярка 4.2

       Визитка:

    Васил Грудев е роден на 5 май 1980 г. в град Пловдив. Завършва френската гимназия в родния си град. Впоследствие завършва магистратура в университета Franche - Comte в Безансон, Франция.

     През април 2006 г. започва работа в ДФ „Земеделие“. Между април 2006 и декември 2008 г. е експерт в отдел „Директни плащания на площ“.

   В периода 2009 – 2011 г. е началник на отдел „Технически инспекторат“, а от 2011 до 2013 г. е заместник изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“. През септември 2013 г. става изпълнителен директор на фонда до ноември същата година. В периода 6 август – 7 ноември 2014 г. е министър на земеделието и храните в служебното правителство на Република България. Васил Грудев е заместник министър на земеделието и храните по време на второто правителство на Бойко Борисов.

       

     Всеки проект, финансиран от ДФЗ още бъде обявен на сайта на фонда

  

     - Господин Грудев, влезе ли екипът на ДФЗ в ритъм след първоначалния стрес от промяната на ръководството?

  - Екипът на ДФ „Земеделие“ вече работи с нужното темпо. След затишието в сключването на определени договори и приключването на приеми, които са отворени преди повече от една година, сега сме в етап, при който колелото на администрацията започва да се върти с една нормална скорост предвид огромния обем от работа, свързана с подпомагане на нашите земеделски производители.

   - Кои са основните проблеми, с които се сблъскахте при поемането на фонда?

   - Няма как да не спомена темата, свързана със запушване работата на фонда от множество договори, които не са подготвени. Средното забавяне на обработката на различните приеми е между 12 и 18 месеца, което не е добър знак за нашата администрация. Отделно, моята лична амбиция е да внесем нов стил в работата на ДФЗ, който да е свързан с прозрачност и отвореност не само към земеделските стопани, но и към обществото. Ние финансираме фермерите, но го правим използвайки ресурса на хората. Действията ни трябва да бъдат прозрачни и приемливи за всички.

   - 880 договора с млади земеделски стопани вече са подписани. От кои неработещи мерки предвиждате да се прехвърлят средства за останалите 114 проекта, за които обещахте финансиране след нотификация от Брюксел?

    - При встъпването ми в длъжност, а и няколко месеца преди това, заедно с екипа на министър Танева, си поставихме мярката като топ приоритет, за да покажем нашето отношение към младите земеделски стопани. При встъпването ми в длъжност тук аз приоритизирах изключително много работата на колегите от дирекция „Договориране“ да наблегнат и в максимална бързина да приключим този прием, който се бави повече от 18 месеца. Това са едни от възможно най-леките проекти за обработка, имаме децентрализирана мярка и според мен беше по-скоро въпрос на една добра организация да приключи бързо приема. Аз лично съм изключително доволен от работата на екипа, който беше ангажиран с тази задача. Успяха в съвсем стегнато и кратко време да приключат обработката на всички 1837 заявления на обща стойност 46 млн. евро. Сключихме договор с 880 млади земеделски стопани, като последният от проектите, който финансираме е с 40.36 точки.

  Много важен момент е, че при последен етап на обработката по заявленията има още 114 проекта, които са допустими за подпомагане. За тях се ангажирам, че в рамките на настоящата календарна година ще намерим необходимите средства, за да сключим договори. Работим с екипа на МЗХГ за изпращане на официална нотификация към ЕК, чрез която да прехвърлим допълнително паричен ресурс към мярката за млад фермер, за да може да финансираме и тези допустими 114 проекта.

   Това е втори прием по подмярката и ние нямаме свободни средства. Трябва да прехвърлим от други не толкова атрактивни или неотворени към момента мерки, за да финансираме тези проекти. До края на годината ще намерим пари, а е твърде вероятно това д