Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

 

Министерство на земеделието, храните и горите

Сигнали за измами и корупционни практики

0700-106-16

(на цената на един градски разговор)

signali@dfz.bg

За шеста поредна година БЧК ще раздава хранителни продукти по програма „Благотворителност”

Водещ: За шеста поредна година БЧК започна раздаването на хранителни продукти на уязвими граждани по програмата „Разпределяне на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз”. Тя се финансира от европейския фонд за гарантиране на земеделието и се прилага от Държавен фонд „Земеделие”. Право на хуманитарна помощ имат над 331 хиляди социално слаби граждани.

Водещ: По темата ще разговаряме с Христина Карамфилова от Държавен фонд „Земеделие”. Тя е от Дирекцията „Селскостопански пазарни механизми”. Здравейте, госпожо Карамфилова.
Христина Карамфилова: Добър ден на всички радиослушатели. Много ми е приятно.
Водещ: Хора с какви доходи ще имат право на хранителните помощи от ЕС?
Христина Карамфилова: На този въпрос не може да се отговори еднозначно, тъй като доходите не са единственият критерий. Критериите, които използваме за подбор на бенефициентите по нашата програма, са комплексни. Право да получат помощта, имат хора, попадащи в 8 целеви групи. Това са лицата, получили целеви помощи за отопление за последния отоплителен сезон, лицата, на които е отказано отпускане на целеви помощи за отопление за настоящия отоплителен сезон, чийто доход не надвишава официално определената линия на бедните за съответната година. Третата група е майки или осиновителки, получавали през предходната календарна година месечни помощи за отглеждане на дете до една година. Другите групи включват: правоимащите лица, получавали през предходната календарна година месечна добавка за отглеждане на дете с увреждания; семейства, получили през предходната календарна година еднократна целева помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година; лицата, полагащи грижи за хора с увреждания и участвали в предходната календарна година в дейността личен асистент; лицата, подпомогнати през предходната календарна година с еднократна помощ съгласно член 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. Последната целева група включва ветераните от войните по смисъла на Закона за ветераните от войните, чийто доход не надвишава официално определената линия на бедност за съответната година.
Водещ: Колко хранителни продукти включва тази помощ?
Христина Карамфилова: За тази година Държавен фонд „Земеделие” има сключени договори за доставка до складовете на БЧК на 10 вида хранителни продукти. Това са брашно, захар, слънчогледово олио, обикновени вафли, леща, боб, плодов конфитюр, картофено пюре, пчелен мед, ориз, зрял фасул. Всички продукти възлизат приблизително на 17 хиляди тона, а парична им равностойност е малко над 34,4 милиона лева.
Водещ: Сега се раздава първият транш от тази помощ, нали така?
Христина Карамфилова: Точно така. До края на месеца ще продължи първото раздаване, като по програмата има още един предвиден транш. През следващия месец ще започне зареждането на складовете на Червения кръст и разпределянето на храната на хората ще стане от 2 до 31 декември.
Водещ: А кой има ангажимента да следи за качеството и за годността на хранителните продукти? Питам ви не случайно. Защото помним, че миналата година имаше един сериозен проблем с един боб, който беше с гъгрици и хората останаха много разочаровани.
Христина Карамфилова: За съжаление така се получи миналата година. Контролът, който се упражнява върху храните, е официален по реда на Закона за храните под стриктния контрол на органите от Българска агенция по безопасност на храните. Във всеки един склад, преди да се достави съответният продукт от нашите доставчици, отговорниците на Червения кръст се свързват с местните структури на Българска агенция по безопасност на храните, които осъществяват приемането на продуктите и съставят протокол. Без този протокол съответните партиди хранителни продукти не се пускат за реализация към социално слабите лица. Отделно от проверките, които Българската агенция по безопасност на храните осъществява, Държавен фонд „Земеделие” също извършва своите проверки на случаен принцип и взема проби за анализ в независими лаборатории, които са плащани от нашия собствен бюджет. По този начин се г