Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

 

Министерство на земеделието, храните и горите

Сигнали за измами и корупционни практики

0700-106-16

(на цената на един градски разговор)

signali@dfz.bg

Децата от първа и втора група на детските градини също ще получават плодове в училище

Водещ: Г-н Маринов, има ли промяна в условията и реда за кандидатстване по схемата „Училищен плод” за учебната 2013-2014 г., сега е времето, в което се кандидатства?
Чавдар Маринов: В момента сме в кампания по прием на заявления за одобрение за новата кампания 2013-2014 г. Както вие споменахте, има промени. Те са свързани предимно с намаляване на административната тежест на бенефициентите и са отправени в полза на бизнеса. Отпадат няколко документа, които бяха изискуеми. Държавен фонд „Земеделие” ще извършва служебно тези проверки. Това касае по-специално удостоверението по Член 12 от Закона за храните, което беше изискуем документ за юридическите лица доставчици по схемата. В момента те няма да представят такова удостоверение. ДФ „Земеделие” служебно ще извърши тази проверка в регистрите на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ).
Водещ: Кой и в какви срокове може да кандидатства, на какви изисквания трябва да отговарят кандидатите?
Чавдар Маринов: Допустими бенефициенти по схемата са общините с разположените на тяхната територия учебни заведения, юридически лица, организации на производители и самите учебни заведения. За новата учебна година разработихме стратегия съвместно с колегите от Министерство на земеделието и храните, която беше одобрена от Брюксел. Основната промяна по мярката е, че вече допустими от целевата група деца са деца от първа и втора група на детските градини. Това се наложи поради факта, че изпаднахме в ситуация през годините, в която особено в малките населени места се формираха сборни групи в детските градини, в които участваха деца от първа до четвърта група. В условията на нашите наредби, когато в такава сборна група има толкова много деца, половината оставаха без плод. В момента този проблем е решен и мисля, че програмата върви успешно. Искам да успокоя всички кандидати, че схемата е елементарна, с минимален брой документи. Подават се буквално пет документа Срокът за подаване е до 20 септември.
Водещ: Схемата „Училищен плод” предлага плодове и зеленчуци, да припомним обаче за същността и целите на тази схема.
Чавдар Маринов: Основната цел на схемата е намаляване на негативната тенденция за ниска консумация на плодове и зеленчуци сред подрастващите и основно за формиране на здравословни хранителни навици сред децата, които те да запазят и в юношеска възраст, и като възрастни. Искам да споделя с вас и със слушателите, че схемата е с широк социален отзвук. Чрез нея, освен, че спазваме една превенция на здравето на генерацията, подобряваме и хранителните навици. Същевременно се осъществява и пазар за плодовете и зеленчуците, създават се нови работни места, особено в малките населени места, където безработицата е изключително висока. Всичко това говори за изключително високата добавена стойност на програмата. Програмата ще се прилага за четвърта поредна година. През първата година на прилагане на схемата 2010-2011 г. децата са били 96 500; следващата година са 122 000; тази година, която измина са 178 000, а в момента очакваме над 200 000 от територията на цялата страна. Това е един изключителен успех за нас и се надяваме тази положителна тенденция да продължава да се развива.
Водещ: Кой и как осъществява контрола след сключване на договора за честотата и вида на доставките.
Чавдар Маринов: Контролът се осъществява от ДФ „Земеделие”, съвместно с екипи на БАБХ. Искам да им благодаря за тяхната отзивчивост и коректност. Проверките се извършват на територията на цялата страна на база риск-анализ, като се проверяват както грамажите на доставяните продукти, така и качеството на плодовете и зеленчуците. Искам да успокоя родителите, че контролът е всеобхватен, затова могат  бъдат спокойни за здравето на техните деца.
Водещ: И за качеството на плодовете и зеленчуците, които им се предлагат.
Чавдар Маринов: Абсолютно, да.
Водещ: До 20 септември казахте, че ще продължи приемът на документи за кандидатстване по тази схема.
Чавдар Маринов: Да, до 20 септември в областните дирекции на ДФ „Земеделие”. Определената годишна финансова помощ се изплаща за извършени 40 доставки, които отговарят на изискванията на Наредбата за подпомагане по схема „Училищен плод”.
Водещ: Това какво означава – два пъти седмично ли са доставките?
Чавдар Маринов: Да, точно така. Честотата на раздаване е два пъти седмично, а порционът е един продукт от 14-те в Приложение 3. Продуктите включват - ябълки, мандарини, грейпфрут, моркови, домати, краставици…
Водещ: Кога да очакваме, че всички тези плодове ще бъдат вече в училищата?
Чавдар Маринов:  Държавен фонд „Земеделие” е длъжен до 31 октомври да одобри всички заявители по схемата. Това означава, че от 1 ноември започват доставките на плодове и зеленчуци в учебните заведения. Тези доставки продължават до 31 май.
Водещ: Ние като родители можем ли да направим предварително справка дали дадено училище работи по тази схема и къде да направи тази справка?
Чавдар Маринов: Всички учебни заведения са длъжни да поставят плакат около главния вход на учебното заведение, който информира обществеността за участието им в схемата. Плакатите се изработват от ДФ „Земеделие”. Миналата година плакатът беше избран чрез конкурс – рисунка на дете.
Водещ: Налагало ли се е за тези четири години от съществуването на схемата да отклонявате кандидати заради липса на достатъчно финансиране по схемата? Иначе казано ви питам какъв е интересът към схемата?

Чавдар Маринов: Никога не сме отказвали участие. Пак ще спомена факта, че с допълнителни наши средства приемаме повече деца. Надяваме се и тази година да продължи тази добра практика. Разбира се, окончателната стойност на подпомагане ще стане ясна след подаване на заявленията за одобрение. Това ще стане горе-долу на 25 септември – ще имаме информация за окончателния брой деца. В момента ни остават още два-три дни да обработим последната заявка за плащане от предходната учебна година. Можем да се похвалим с изключителна усвояемост на средства. В момента сме над 93%, като се надяваме да стигнем 100% усвояемост, което е един огромен успех.

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

February
Su Mo Tu We Th Fr Sa
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
3 февруари 2020 г.
Започва прием по схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция”;
10 февруари 2020 г.
Започва прием по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”
10 февруари 2020 г.
Започва прием по схемата „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците";
17 февруари 2020 г.
Започва прием по мярка „Популяризиране в трети държави“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019 – 2023 г.;
24 февруари 2020 г
Започва прием по новата Национална програма по пчеларство (НПП), която ще действа в периода 2020-2022 г.
28 февруари 2020 г.
Приключва прием по схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция”;
28 февруари 2020 г.
Приключва прием по схемата „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците";

 

Училищен плод