телефони ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

 

Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

 

Министерство на земеделието, храните и горите

Сигнали за измами и корупционни практики

0700-106-16

(на цената на един градски разговор)

signali@dfz.bg

Живко Живков, изпълнителен директор на ДФ "Земеделие": В понеделник публикуваме новия индикативен график за плащанията

- Господин Живков, новата кампания за директни плащания започва след десетина дни, как очаквате да премине, какви трудности ще срещнат земеделските производители, предвид нормативните промени? Има ли вероятност да бъде удължена кампанията?

- В действителност има промени в нормативните разпоредби за предстоящата кампания. Очаквам в много кратък срок – до четири-пет дни да бъдат извършени всички корекции в наредбите касаещи кандидатстването и след това чисто технологично да бъдат разработени всички функционалности, за да може кампанията да стартира. Имам уверението за това от колегите в Министерството на земеделието и храните. На практика ще направим всичко, за да започне кампанията максимално бързо, така че срокът 1-5 март е съвсем реален за нейното начало. След това се надявам да няма някакви трудности, различни от тези, които са срещали досега земеделските стопани. Призовавам ги за търпение и разбиране, ако са изпълнили задълженията си за заявяване на правното основание. Смятам че тази година кампанията ще бъде по-лека, операторите са по местата си. За удължаване на срока засега е твърде рано да се говори.

- Кои са първите плащания, които ще бъдат направени до края на месеца?

- По време на Петата Национална среща на земеделските производители бившият изпълнителен директор Румен Порожанов обяви срок за компенсаторните плащания до края на февруари. Предвид корекциите в наредбите и някои доизчиствания на българското и европейско законодателство по отношение прилагането на подмерки 13.1 и 13.2, т.нар НР1 и НР2, за самата Разплащателна агенция ще бъдат необходими десетина дни. Така че реално поемам ангажимента пред стопаните, които очакват тези наложителни плащания, в началото на месец март това да се случи. Конкретно става дума за 6-7 март. Най-късно в понеделник в страниците на ДФЗ и МЗХ ще бъде публикуван индикативен график с изчистени срокове за всяка схема, тъй като имам ясна визия как ще бъдат изготвени административно и нормативно всички плащания за кампания 2016, за да може хората да си направят разчет през следващите 2-3 месеца какво имат да получават по старата кампания, докато през това врече вече тече заявяването за 2017 г.

- Хиляди проекти по двата приема на подмярка 4.1 и по първия прием на 4.2 се обработват във фонда в момента. Ще действате ли по тях и дали ще бъдат разгледани в срок?

- По подмярка 4.2 разглеждането е приключило почти на 100 %, останали са десетина проекти с по-сложни казуси. Те се доразглеждат от работни групи преди да бъдат договорени или отказани. По вторият прием на подмярка 4.1 в момента тече ранкиране, има работни групи за всички проекти. Колкото до сроковете, призовавам всички мои колеги да работят така, че да се справим навреме с разглеждането на проектите.

 

 

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

October
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
1 октомври 2019 г.
Започва приемът на заявления по схемата на държавна помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“;
7 октомври 2019 г.
Започва приемът на заявления по помощ de minimis за пчеларите;
7 октомври 2019 г.
Започва приемът на заявления по схемата Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине (прием трети транш угоени прасета);
14 октомври 2019 г.
Започва приемът на заявления по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”;
15 октомври 2019 г.
Приключва приемът на заявления по схемата на държавна помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“;
18 октомври 2019 г.
Приключва приемът на заявления по помощ de minimis за пчеларите;
18 октомври 2019 г.
Приключва приемът на заявления по схемата Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине (прием трети транш угоени прасета);
31 октомври 2019 г.
Приключва приемът на заявления по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”;

 

Училищен плод

Регистър на получателите на помощи de minimis, съгл. Регламент №1408/2013 г. за три данъчни години, включващи настоящата и предходните две