Новини

Още 108 пчелари получават помощ от ДФ „Земеделие”

small

Малко над 322 хил. лв. ще бъдат отпуснати по мярка Г „Мерки за подкрепа на подновяване на пчелните кошери в Европейския съюз” от Националната програма по пчеларство (НПП) за 2014 г. Средствата са за част от пчеларите, вписани като резерви по мярката и сключили договори под условие. По дейност 1 „Закупуване на кошери” от мярка Г за финансова помощ са одобрени 71 кандидати, които ще получат общо над 211,7 хил. лв. По дейност 2 „Закупуване на пчелни семейства” ще бъдат подпомогнати инвестициите на 37 пчелари, които ще получат общо малко над 110, 5 хил. лв.


Публикуванa на 09.07.2014г.

Прочети цялата новина

Започват кръстосаните проверки на площи за Кампания 2014

small

ДФ „Земеделие” стартира административните проверки по заявленията за директни плащания в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК). Целта е да бъдат сравнени всички заявени парцели и да се установят площите, декларирани от повече от един кандидат (застъпванията). 


Публикуванa на 09.07.2014г.

Прочети цялата новина

--

Подписани са договори по мярка 121 на кандидати, изпълняващи одобрени проекти по мярка 141 и кандидати с инвестиции в закупуване на специализирана земеделска техника, оборудване за достигане на стандарти в сектор "Мляко" и Нитратна директива с обща стойност на субсидията 2 869 650,83лв.

 

№ по ред  РА номер  Бенефициент   Идентификационен номер

1             486855  Елена Георгиева           10/121/06672
2             586822  Грозданка Иванова       03/121/06307
3             590792  ИВАН АНДОНОВ          16/121/06567
4             558639  Албена Левъшка          15/121/05968
5             575225  Иванка Радева             15/121/05989
6             574986 Силвия Красимирова    24/121/06588
7             419700 Дико Иванов                  08/121/06229
8             588127 Янка Митева                  08/121/06356
9             385095 Красимира Чапарова   16/121/06725
10          515980 Красимир Петров          20/121/06455
11          587623 Йордан Йорданов         16/121/06055
12          220391 Йордан Тодоров            04/121/06527
13          586486 Георги Георгиев            02/121/06609
14          518200 ОРХАН ИСУФ                02/121/06146
15          525292 Румяна Костадинова    28/121/06387
16          198813 Николай Йолов             15/121/05930
17          561930 Иво Иванов                   12/121/06246
18          212612 Петър Петров               19/121/06255
19          587433 Красимир Коцев           14/121/06370
20          562213 Георги Генчев               23/121/05948
21          237835 Константин Орлов       15/121/05941
22          549267 Станимир Йорданов    28/121/06304
23          500632 Ахмед Ризатов             07/121/06358
24          582180 Стефко Янков              15/121/05974
25          587671 Антон Иванов               20/121/06327
26          570971 Диляна Атанасова       17/121/06578
27          582204 Снежана Начева          15/121/06313
28          575482 ИСМАИЛ МАХМУД       19/121/06524
29          574843 Теодора Илиева            05/121/06130
30          557902 Марио Димитров          12/121/06149
31          586843 Живко Пенев                 02/121/06530
32          590829 Владислав Николов      10/121/06576
33          590515 Вера Иванова                14/121/06785
34          549060 Иван Иванов                 15/121/06711
35          533869 РОСИЦА ВАСИЛЕВА    27/121/06673
36          551477 Аксиния Ватковска        15/121/06382
37          589908 Злати Вълчев                 04/121/06428
38          587903 Андон Тенев                   02/121/06338
39          588215 Илиан Миков                  05/121/06400
40          560461 Павел Петков                 20/121/06241
41          453195 Петко Георгиев              12/121/06454
42          581300 Десислава Кръстева     18/121/06476
43          586965 Асен Антонов                 14/121/06571
44          587512 Йордан Стефанов          27/121/06500
45          551424 КОСТА МИНКОВ            24/121/06322
46          567137 Маргарита Дечева         02/121/06719
47          587552 Нефизе Салиф              09/121/06359
48          587042 Марияна Стефанова     14/121/06215
49          587023 ИРИНА ДЖУРКОВА      14/121/06355
50          362176 Севал Алиев                  02/121/06696
51          551614 Татяна Керемедчиева-Иванова  07/121/06637
52          518060 Иван Цветков               08/121/06412
53          543042 Женя Иванова             02/121/06158
54          586982 Сибила Борисова        14/121/06360
55          249036 Георги Петков              20/121/06630
56          194514 Мариан Иванов           15/121/05936
57          368473 Пламен Петров           15/121/05940
58          520841 Иво Огнянов                10/121/06052
59          558374 Стоян Божков              16/121/06062
60          254729 Пламен Димов             20/121/06002
61          504155 Пламен Иванов            08/121/06473
62          238380 Живка Христова           26/121/05957
63          520045 Юзджан Хамдиев         27/121/06404
64          457769 Васил Бачев                 10/121/06502
65          515461 Станислав Латев          26/121/06328
66          572922 Пенко Вангелов            02/121/06560
67          518743 Марина Симеонова      28/121/06513
68          533227 ЮЛИЯН ТОДОРОВ       04/121/06363
69          590074 Сивилиян Куков            13/121/06207
70          579901 Пламен Симеонов        10/121/06493
71          588750 Даниел Спасов             15/121/05990
72          399277 Павел Конуков              03/121/05963
73          194461 Тодор Петков                15/121/06552
74          555004 Николай Недев             03/121/06562
75          492106 Паруш Банчев              03/121/06681
76          247205 СЕФЕР ХОДЖОВ         01/121/06499
77          480252 Емилия Кайрякова       26/121/06590
78          572387 ВЕЛИЗАР ДРАГОЕВ    19/121/06201
79          557102 Светослав Славов       20/121/06399
80          245980 АСЕН ГЕНЕВ               26/121/06283
81          201951 Георги Петров              04/121/05792
82          494923 Станислава Колева     24/121/05309
83          180742 "ТУС" ЕООД                 25/121/05314

 


Публикуванa на 08.07.2014г.

Прочети цялата новина

-

Изготвени и подписани анекси от Държавен фонд „Земеделие“ на бенефициенти по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 към дата 8 юли 2014 г.:

1.      ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ;

2.      ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО;

3.      ОБЩИНА БОРИНО;

4.      ОБЩИНА БОРОВО – 3 БР.;

5.      ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ;

6.      ОБЩИНА ПРИМОРСКО;

7.      ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ;

8.      ОБЩИНА ТЕТЕВЕН;

9.      ОБЩИНА АЛФАТАР;

10.   ОБЩИНА ЗЕМЕН;

11.   ОБИНА БОЙНИЦА;

12.   ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ;

13.   НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО;

14.   ОБЩИНА КРИЧИМ – 2БР.;

15.   ОБЩИНА МИЗИЯ;

16.   ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ;

17.   ЕТ НАДЕЖДА БОЖИЛОВА;

18.   ЕТ „ГЕОРГИ БАЛЕВ - БЕГЕ“;

19.   СТОЯН ГЕОРГИЕВ МИШЕВ;

20.   МЕЛИХА МУСТАФОВА АСЕНОВА;

21.   НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОГРЕС - 1939“;

22.   „АМОН ПРОЕКТ“ ООД;

23.   „СОЛИДАРНОСТ - 2006“ ЕООД;

24.   ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА ЧОЛАКОВА;

25.   „ГАМИХОЛИДЕЙ“ ЕООД;

26.   ЕТ „ВИОЛЕТА АТАНАСОВА - ТУР“;

27.   ПЕТЯ СТАНИМИРОВА КИРЕВА – ГЕОРГИЕВА;

28.   „АКРИМА ИНВЕСТ“ ООД;

29.   „ПАНПАУЪР“ ЕООД;

30.   „ГРАДИНА - 2000“ ООД;

31.   РАЛИ ДИМИТРОВ РАНГЕЛОВ;

32.   ЕТ „ИВО ДЖЕДЖЕРОВ“;

33.   ЕТ „ТАНЯ ОСЕНОВА - ЕЛИТАНИА“;

34.   „МАРИМПЕКС МГ АГРО“ ООД;

35.   ЕТ „СНЕЖКАН – АЙШЕ ИСМАИЛ“;

36.   „ДЖИ УАЙ ДЖИ“ ООД;

37.   „ГЕРАН - 99“ ЕООД;

38.   ЕВГЕНИ ВЛАДОВ КАЦАРСКИ;

39.   „ПИМ АГРО“ ЕООД;

40.   „АГРОПАТЕЙТОС 2011“ ЕООД;

41.   ЕТ „ПРИМА – АНА КИРОВА“;

42.   ВЕЛИЧКА КОСТАДИНОВА ЗЪРБОВА;

43.   СТОЯНКА ВЪЛКОВА КОЛЕВА;

44.   ХЪЛМИ ЮЗЕИР МЮМЮН;

45.   ЕТ „АСМАРАЛ – ТЕОДОР ИВАНОВ“;

46.   „АНСДА“ ЕООД;

47.   „ЧАКРИНИ 1991“ ЕООД;

48.   „МАНОЛИ ТУР“ ЕООД;

49.   „АГРОИН ГРУП“ ЕООД;

50.   СВЕТОСЛАВ ЗДРАВКОВ МИТОВ;

51.   КРАСИМИР ЛЮБЕНОВ МИТЕВ;

52.   ЕТ „ПЕТЪР ГЕНОВ“;

53.   РАДОСТИН ТОДОРОВ РАЙЧЕВ;

54.   „ЕКОПРОДУКТИ“ ООД;

55.   ВЛАДИМИР КИРИЛОВ ШЕРЕНКАПОВ;

56.   ЕТ „ВАСИЛ ГРИГОРОВ“;

57.   НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ - 1919“;

58.   АТАНАС БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ;

59.   ЕТ „ХРИСТО ПОПОВ 91“;

60.   ЕТ „ЕЛ ДОРАДО – 3 ТАНЧО ЕНЕВ“;

61.   „ВИНЗАВОД“ АД;

 

Бенефициентите да заповядат в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ да подпишат и получат документите.


Публикуванa на 08.07.2014г.

Прочети цялата новина

.

 
Уважаеми колеги,

  Днес се състоя среща между министър-председателя г-н Пламен Орешарски, министърa на земеделието и храните проф. Димитър Греков, изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“- Разплащателна агенция /ДФЗ – РА/ Мирослав Николов и зам.-изпълнителния директор на ДФЗ – РА Виолета Александрова. На срещата бе постигнато единомислие в позициите за подкрепа на българските земеделски производители и финализиране на проектите по всички мерки, които се разглеждат от Фонда.

Публикуванa на 07.07.2014г.

Прочети цялата новина

ИЗЯВЛЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ДФЗ

 
Уважаеми представители на медиите!

 Свидетели сме на безпрецедентни и несъстоятелни атаки срещу ДФ „Земеделие”, които през последните дни придобиха уродлив вид в опитите да бъде уронен, както престижа на ръководството, така и на цялата администрация на фонда. Оказва се, че в последните дни на това ръководство на МЗХ най-големият проблем са оставките на ръководството на фонда, а не избор на сертифициращ дейността ни орган, липсата на който ще постави бъдещите правителства „на колене” с огромна „дупка” в републиканския бюджет и ще остави без всякакви средства земеделските стопани за години напред!

Публикуванa на 04.07.2014г.

Прочети цялата новина


 

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

 

Обновен индикативен график за прием на проекти по ПРСР за 2013 г.

November
Su Mo Tu We Th Fr Sa
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
17 ноември 2014
Започва приемът на документи по мерки А, Б, В и Г от НПП за Кампания 2015 г.
17 ноември 2014
Започва приемът на заявления за финансова помощ по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" за Кампания 2015 г.
28 ноември 2014
Приключва приемът на документи по мерки А, Б, В и Г от НПП за Кампания 2015 г.

 

Директни плащания 2014 г.

 

Ръководство за кандидатстване

Мярка 214 - ръководство за кандидатстване и прилагане

Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Министерство на земеделието и храните

Училищен плод
Сигнали за измами и корупционни практики

0700-106-16


(на цената на един градски разговор)

signali@dfz.bg