Новини

----

Списъци на бенефициентите и общините с подписани анекси и договори по ПРСР публикува ДФ Земеделие на страницата си в интернет

 

Фондът кани бенефициентите от списъците за подписване на съответните документи, с оглед бърз старт на бъдещата работа по проектите

 

Три списъка с имена на бенефициенти по различни мерки и бюджетни пера публикува на интернет страницата си ДФ „Земеделие”.

Първият списък от 8 и 9 юли 2014 г. включва 111 изготвени и подписани анекси на общини и частни бенефициенти към съществуващи вече договори по мерки 321, 322, 121 и 123 от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

Вторият списък от 8 юли 2014г. е с имената на други 83 частни бенефициента по мерки 121, които имат предходни проекти по марка 141 и са вече подписани от фонда. Поместени са имената на бенефициентите с договори, за които към момента има средства и които ще бъдат предвижена ведната след подписването им от бенефициентите, уточняват от фонда.  

Третият списък от 9 юли 2014 г. е с имената на бенефициентите на 20 проекта в сферата на животновъдството, чиито проекти са финансово гарантирани към момента и по които ще бъдат преведени средства. В списъка са още 355 проекта, които към момента не са финансово обезпечени и чакат Министерство на земеделието и храните да прехвърли средства от Гаранционния фонд, с което да позволи разплащането и по тях.

 Ръководството на ДФ Земеделие ще продължи да помества навременна и пълна информация в интернет относно обработените, подготвени и подписани договори като паралелно с това информира бенефициентите и по телефон.

Целта на интернет комуникацията е да дублира телефонните покани и да гарантира по-бързо информиане на бенефициентите с готови договори и анекси. Предвид големия броя обработените в кратки срокове документи и активния земеделски сезон от фонда се надяват да достигнат бързо до максимален брой бенефициенти и да ускорят по-нататъшните процедури по договорите.

 

ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ ПО МЯРКА   121 НА ЖИВЪТНОВЪДИ

Бенефициент
Идентификационен номер на заяв
Станимир Илиев Пенев
02/121/06254
Димитър Тошков Станчев
02/121/06462
Живко Желязков Пенев
02/121/06530
Паруш Иванов Банчев
03/121/06681
Eвгени Тодоров Петков
04/121/06838
Теодора Руменова Илиева
05/121/06130
Дмитрий Петков Петков
15/121/05950
Тодор Христов Петков
15/121/06552
Красимира Атанасова Чапарова
16/121/06725
Диляна Христомирова Атанасова
17/121/06578
Пламен Василев Димов
20/121/06002
АСЕН КОСТОВ ГЕНЕВ
26/121/06283
Станислав Петров Латев
26/121/06328
Илиан Николаев Панов
26/121/06523
Румяна Миткова Марчева
26/121/06563
Ганка Христова Татарова
26/121/06754
Йордан Александров Стефанов
27/121/06500
Белла Барутчиева
20/121/05540
Станислава Веселинова Колева
24/121/05309
"ТУС" ЕООД
25/121/05314
 

ПРОЕКТИ ПО МЯРКА 121 НА ЖИВЪТНОВЪДИ, КОИТО ПРЕДСТОИ ДА БЪДАТ ОДОБРЕНИ СЛЕД ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПАРИ ОТ ГАРАНЦИОННИЯ ФОНД  ОТ МЗХ И ПРОМЯНА НА РМС№ 167

Бенефициент

ИД номер

"Агроланд" ООД

01/121/05956

"МАКС СТРОЙ 91"

01/121/06136

"Германик - 77" ЕООД

01/121/06181

Ивайло Стоянов Вълков

01/121/06302

КИРИЛ КОСТАДИНОВ ИВАНОВ

01/121/06335

Пламен Асенов Хаджиев

01/121/06469

Георги Илиев Ангелов

01/121/06601

Дафина Николова Петрова

01/121/06651

"ЕКО ФЕРМА БЪЛГАРИЯ" ЕООД

01/121/06661

ЕТ "ЮРИ КАТРЕВ"

01/121/06688

ЕТ "Димитър Великов - ГД"

01/121/06747

Иван Вергилов Шавков

01/121/06759

ЕТ"Векир- Радка Бележкова"

01/121/06774

Величка Георгиева Проданова

01/121/06789

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ КАЦАРОВ

01/121/06806

ЕТ "Асо - Христо Нанев"

02/121/06020

Тодор Йорданов Узунов

02/121/06165

Недка Георгиева Иванова

02/121/06204

"Рока- Агромилк" ООД

02/121/06288

ЕТ"ЕЛ Дорадо-3 Танчо Енев"

02/121/06471

Паскал Димитров Димитров

02/121/06547

ДНС Фарминг ООД

02/121/06586

Ради Иванов Ганчев

02/121/06608

Станко Костадинов Стоянов

02/121/06692

"КАРАС" ООД

02/121/06748

Галина Веселинова Савова

03/121/06081

Дарина Василева Николова

03/121/06187

ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ДЕМИРОВ

03/121/06250

ГЕОРГИ ДОБРЕВ АРНАУДОВ

03/121/06257

" Просечен Екоинвест " EООД

03/121/06394

ППЗК"СРАЦИМИР"

03/121/06516

Пламена Манолова Маринова

03/121/06600

Виктор Николаев Узунов

03/121/06621

"АГРОСПРИНГ" ЕООД

03/121/06699

"Биляна" ООД

04/121/05931

ППОК "ИЗГРЕВ-93"

04/121/05952

Калина Йозова Капелова

04/121/05964

"ДВА АКРА" ЕООД

04/121/05986

ЕТ "ПОЕЗИЯ - МИТКО ТОНЧЕВ"

04/121/05998

НИК-94 ЕООД

04/121/06046

МИЛКО НЕДЯЛКОВ ВАСИЛЕВ

04/121/06090

"АГРО-СОЛЕИ" ООД

04/121/06093

Ради Николов Бъчваров

04/121/06191

Михаил Стоянов Бараков

04/121/06202

БАЙРЯМ ОСМАНОВ ОСМАНОВ

04/121/06233

ЧУДОМИР МИЛКОВ МИТЕВ

04/121/06248

НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ НИКОЛОВ

04/121/06309

Калина Михайлова Широкова

04/121/06445

ЕТ "Хаджията-Фатме Асанова"

04/121/06477

"Дунди" ЕООД

04/121/06532

"АГРОТИМ ВМ" ООД

04/121/06537

КРАСИМИР АЛЕКСАНДРОВ МИНЧЕВ

04/121/06541

"КАТАНИ" ООД

04/121/06584

ЕТ "ЕКОЗЕМЕДЕЛИЕ-МАРИЯ СТОЯНОВА"

04/121/06615

ЗППК "Бъдеще 93"

04/121/06629

Дончо Белчев Дончев

04/121/06634

ЕРВИН ЮЛИЯНОВ МАЛАКОВ

04/121/06670

Веселин Йорданов Иванов

04/121/06685

Иван Първанов Иванов

04/121/06793

Николай Цанков Генов

05/121/05937

Людмил Николов Филипов

05/121/05958

ЕТ " ЦЕРБЕРИУС ГРУП -КИРИЛ ПЕТКОВ ВЕЛКОВ

05/121/06285

"АДАН-Н" ЕООД гр.ВИДИН

05/121/06381

"ПРО-АГРО" ЕООД

05/121/06645

Росен Георгиев Беличовски

06/121/06121

ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ

06/121/06280

Ивайло Петров Божурски

06/121/06282

Румен Георгиев Цендов

06/121/06655

ЕЛВИ ООД

07/121/06059

Петко Цонев Гутев

07/121/06183

ЕТ "ПМ - ПАВЕЛ МАРГИТИН"

07/121/06277

"АГРОХОЛДИНГ ЛОВИКО" ЕАД

07/121/06443

" Гълъбови Вет " ООД

07/121/06464

ЕТ"ДРЕН-Мариана Комитска"

07/121/06474

Николай Първанов Митов

07/121/06484

"МАРТИ 1999" ЕООД

07/121/06632

ЕТ "Деметра-Христо Иванов"

07/121/06641

Гюнайдин Мехмедов Мустафов

07/121/06687

Иванчо Здравков Иванов

07/121/06727

Станислав Панайотов Христов

08/121/06041

"ЛЕВАЛ" ЕООД

08/121/06048

ЗК "Георги Бенковски"

08/121/06076

"ТРИПТОЛЕМ"ООД

08/121/06138

ТОДОР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ

08/121/06154

Тошко Колев Тодоров

08/121/06264

"БИО МИЛК БЪЛГАРИЯ" ЕООД

08/121/06316

"АГРИ СС" ЕООД

08/121/06418

"Аспи" ЕООД

08/121/06531

ЕТ "МИРЕЛА КИРОВА РАДЕВА-ДОНЕВА"

08/121/06564

Кооперация "ПТК Житница"

08/121/06565

ЕТ"МАК - ДИМИТЪР КАРАМФИЛОВ"

08/121/06602

"Земеделие БГ" ООД

08/121/06649

Димитър Вълчев Димитров

08/121/06741

"ЕКО АГРО" АД

08/121/06743

Божидар Христов Минчев

08/121/06804

"РАЯН" ООД

09/121/06276

Гюлфие Фариева Бекир

09/121/06284

Сами Хасан Мустафа

09/121/06305

ТОДОР ЗЛАТКОВ АСЕНОВ

09/121/06599

Гюлсер Юсеин Емин

09/121/06746

"Декса Агро" ЕООД

09/121/06772

Галип Исмаилов Хъзов

09/121/06779

Мюмюн Дуран Адем

09/121/06807

"РИЛА ФЕРМ" ООД

10/121/06085

Николай Стоянов Манов

10/121/06106

Петър Димитров Пищалов

10/121/06706

"ДОФФИ" ЕООД

10/121/06792

"ЕВРОМЕКС" ООД

11/121/05954

ЕТ "Павел Панков - Камен Иванов"

11/121/05965

,,Коопдоверие Лесидрен" ООД

11/121/05999

"Малиново 2003" ООД

11/121/06142

Иван Димов Данчев

11/121/06175

ЕТ "ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ"

11/121/06220

Стефан Тихомиров Кънчев

11/121/06503

"Агроком Инвест" ЕООД

11/121/06570

"БОНЕЛИ" ЕООД

11/121/06704

Валери Методиев Найденов

12/121/06053

Глоброкер ЕООД

12/121/06066

Аврам Петков Иванов

12/121/06091

Иван Тодоров Балов

12/121/06094

Дани 2000 ЕООД

12/121/06114

ЛИНА СЛАВЧЕВА ТРИФОНОВА

12/121/06139

Станислав Руменов Стоянов

12/121/06190

Методи Димчев Лаков

12/121/06598

Христо Георгиев Калеев

12/121/06691

СИМЕОН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

13/121/06029

"Владини Трейдинг" ЕООД

13/121/06147

ИЛМА-ИЛ ООД

13/121/06263

"Хидролес" ЕООД

13/121/06365

Борис Райков Додников

13/121/06479

"ХРИС" ООД

13/121/06654

САИТ АХМЕД ФЕРЕ

13/121/06665

Цветан Захариев Захариев

13/121/06769

"ЮНДОЛА МИЛК" ООД

13/121/06821

Петър Григоров Арсов

14/121/06549

Пламен Цветанов Лозанов

14/121/06553

Цветелина Ерменчова Алексова

14/121/06799

Десислав Илиев Атанасов

15/121/05973

Димитър Иванов Стоянов

15/121/06160

ЕТ"Булгари-Вяра Михайлова"

15/121/06199

ВАЛЕРИ КЪНЧЕВ БЕНОВ

15/121/06397

ЕТ "Медения - Божидар Миразчийски"

15/121/06439

Димчо Кръстев Ангелов

15/121/06511

"Галус къмпани"ООД

15/121/06625

"АЗИЗИЕ"ЕООД

15/121/06631

Милен Цветков Христов

15/121/06640

" Камелия-Васил Гетов 1" ЕООД

15/121/06660

БИСЕР БОГОМИЛОВ ПЕТРОВ

15/121/06701

ЕТ"Ахмед Татарлъ"

15/121/06731

"Натур Алимент"ЕООД

15/121/06768

Емилия Петрова Петрова

15/121/06824

ЕТ "Ангелов - Иван Ангелов"

16/121/05988

МИНКО ЦВЯТКОВ МИНКОВ

16/121/06075

Тодор Ангелов Тодоров

16/121/06077

"УЧЕБЕН КОМПЛЕКС - 2000" ЕООД

16/121/06103

ВЕРДЕ ФУУДС ЕООД

16/121/06124

ЕТ" Ненко Трифонов"

16/121/06150

ЕТ "БГ 21 - Йордан Куртев"

16/121/06174

П З К "Съгласие" - с. Чоба

16/121/06212

ЕТ "УРОЖАЙ 64-ПЕТЪР ЖЕЛЯЗКОВ"

16/121/06216

"ЕКО МИЙТ ТОТАЛ" ООД

16/121/06217

Галина Стефанова Митева

16/121/06218

ЗК "Плодородие"

16/121/06265

"ЕНФО-АГРО" ООД

16/121/06279

ЕТ "КАТРИГ - 5 НИКОЛА ЯНКОВ"

16/121/06364

Янаки Величков Николов

16/121/06378

Светлозар Янков Алексиев

16/121/06416

"Стоилов 07" ЕООД

16/121/06417

Цанка Атанасова Дернева

16/121/06430

ВЕЛИЧКА КОСТАДИНОВА ГАРГОВА

16/121/06460

Иван Георгиев Стоилов

16/121/06468

Янко Матев Матев

16/121/06489

Аргил Атанасов Илиев

16/121/06497

СТОЯН ВЪЛЧЕВ КОЧАНКОВ

16/121/06535

Никола Рангелов Стоилов

16/121/06542

ЕТ Боряна Златанова

16/121/06546

Атанас Валентинов Апостолов

16/121/06569

ПЕПА НЕДЕЛЕВА ДРАГОЕВА

16/121/06585

Никола Георгиев Георгиев

16/121/06603

ET "ДАП - 91 - Деян Павлов"

16/121/06700

ЕТ ЗП СВЕТЛА ВАСИЛЕВА МАНЕВА

16/121/06733

Николинка Велкова Желязкова

16/121/06749

ЕТ"Красимир Шапков"

16/121/06760

ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ

16/121/06771

МИХАИЛ ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ

16/121/06784

ЕТ "Деляна Маврова"

16/121/06796

Ставри Василев Янков

16/121/06798

Илиян Милев Пантелеев

16/121/06800

ЕТ "Геро Мавров"

16/121/06814

Веска Якимова Малакова

16/121/06818

Вилдан Хамза Хюсеин

17/121/05994

"Караджа-Фаг" ООД

17/121/06024

МАРВАС-90-ФРЕНКЕВИ С-ИЕ

17/121/06027

Танжу Ариф Шюкри

17/121/06057

Илиян Кръстев Тошков

17/121/06109

Иван Илиев Митев

17/121/06133

Бултрейд - Частна компания ООД

17/121/06278

Гюлфера Якуб Али

17/121/06544

Юлияна Боянова Минчева - Зюхтю

17/121/06647

"ССОЗ- Клас" ООД

17/121/06795

ППК Добруджа

17/121/06810

Кооперация "ППК - Красен"

18/121/06037

"БИСЕР ОЛИВА-98" АД

18/121/06049

ЗКПУ"ЯНТРА"

18/121/06051

Шенел Тахирова Хакъева

18/121/06113

ППК "Земя"

18/121/06127

"АГРОПРОДУКТ - РС" ООД

18/121/06368

ИВАН МИНЧЕВ КАРАИВАНОВ

18/121/06386

НЕНО АНГЕЛОВ НЕНОВ

18/121/06431

"КО и БО импорт-експорт" ЕООД

18/121/06450

Яница Руменова Иванова

18/121/06495

"Биоферма Русенски Лом" ООД

18/121/06517

ИВАН ДИМИТРОВ АТАНАСОВ

18/121/06518

ЕТ"ВЕЖЕН ЦЕРИГГ"

18/121/06593

Искрен Георгиев Мутафов

18/121/06652

ГЮЛТЕР ЮСЕИНОВ ОСМАНОВ

18/121/06694

ЗЕКИ СЕЗАИЕВ КАДИРОВ

18/121/06713

"ППК-СТАРТ-93"

18/121/06803

ЕЛ Джи 15 ЕООД

18/121/06819

Илиян Друмев Илиев

18/121/06830

Тунджел Хаккъ Юнуз

19/121/05947

ЕТ "Моника-87-Наташа Присадашка"

19/121/05979

"Екопродукт" ЕООД

19/121/05980

Стефко Вълков Великов

19/121/05983

"ДОВЕРИЕ 09" ЕООД

19/121/06006

КИПКОМ ЕООД

19/121/06012

САКЪБ ШАБАН МЕХМЕД

19/121/06015

Мариян Георгиев Костов

19/121/06325

Пламен Иванов Димитров

19/121/06345

Прайм Еко Енерджи ЕООД

19/121/06551

Младен Желев Енев

19/121/06572

"СИТИ МИЛК - 2000" ЕООД

19/121/06577

Нахид Сюлейман Чанакчъ

19/121/06619

Драгомир Ангелов Ганев

19/121/06626

Юмют Неждет Галиб

19/121/06717

Милен Панайотов Панайотов

20/121/05966

РАЯ СИНЕРДЖИ

20/121/05970

Ваня Иванова Динева

20/121/05985

Стоил Михнев Стоилов

20/121/05993

Милен Димитров Минов

20/121/06005

Никола Трифонов Василев

20/121/06100

Еко Фарм - 2005" ЕООД

20/121/06186

ТОДОР КУМАНОВ ТОДОРОВ

20/121/06196

ЕТ"Деляна-Ангел Маслинков"

20/121/06200

Николай Йорданов Узунов

20/121/06209

"ЖИМ" ООД

20/121/06211

"Семена синхрон" ООД

20/121/06374

"Агри Милк" ЕООД

20/121/06452

ЕТ"Димитър Стоянов Митев"

20/121/06646

Валентин Райчев Атанасов

20/121/06656

Милчо Младенов Родопски

21/121/06167

Десислава Велинова Ясенова

21/121/06225

Исмет Шефкетов Хъмков

21/121/06272

Али Джамал Таир

21/121/06616

"КРАСИ 70" ЕООД

21/121/06715

"МАНОЛОВ И СИН" ООД

21/121/06767

"ВДК-Дапалис" ЕООД

22/121/06192

МАНАСТИР "СВ. ТЕОДОР СТРАТИЛАТ"

22/121/06698

Владислава Йорданова Цинцова

22/121/06757

"АПК - Копривщица - Любен Йовков" ЕТ

23/121/05962

Радослав Любчов Йовков

23/121/06001

РУМЕН НИКОЛАЕВ ТЕРЗИЙСКИ

23/121/06013

Иван Ангелов Иванов

23/121/06033

Лазар Цоков Дилов

23/121/06301

Георги Дончев Георгиев

23/121/06352

Валери Георгиев Ценев

23/121/06389

Георги Илиев Маринов

23/121/06413

Цветомир Стоянов Христов

23/121/06415

"ВАЛ КОМЕРС ГРУП" ЕООД

23/121/06448

"ЛАКТАН" ЕООД

23/121/06456

Бояна Кирилова Станчева

23/121/06467

"Булагро 97" АД

23/121/06505

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ

23/121/06515

Богомил Нейков Иванов

23/121/06605

"ИСИАН "ЕООД

24/121/06125

ЕТ"ДЕЯНА - Деяна Нанева"

24/121/06173

Земеделско сдружение "Свобода"

24/121/06179

Жеко Пенев Жеков

24/121/06299

Димитър Минев Желев

24/121/06426

Красимир Генчев Малов

24/121/06465

Господин Гинов Господинов

24/121/06558

Желеви НН ООД

24/121/06575

Димо Илиев Димов

24/121/06606

Мария Василева Степанчева

24/121/06607

"АГРО ПРОЕКТ КОНТРОЛ" ЕООД

24/121/06620

Деляна Георгиева Иванова

24/121/06635

Даниела Цонева Русева-Димитрова

24/121/06678

Георги Иванов Георгиев

24/121/06761

СТОЙЧО ДИМИТРОВ НЕНОВ

25/121/06034

ЕТ"ПАПИ-М94-МИРОСЛАВА ПАПАЗОВА"

25/121/06042

ЕТ"ИВАНОВ-КЪМПАНИ - ИВАН ИВАНОВ"

25/121/06071

Олга Порицка

25/121/06073

Иван Димитров Бахчеванов

25/121/06101

ЕТ "АМОРФА-94 - ПЕНЧО КАЛЧЕВ-РАДКА ЦОНЕВА"

25/121/06119

"КРЕПОСТ 2001" ЕООД-С.КРЕПЧА

25/121/06240

МУСТАФА АЛИЕВ МУСТАФОВ

25/121/06347

Али Мустафов Ахмедов

25/121/06366

Йордан Венелинов Йорданов

25/121/06380

БЕХЧЕТ АХМЕДОВ АЛИЕВ

25/121/06419

ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

25/121/06434

Мюхтебер Хамди Есад

25/121/06512

ЗКПУ"КАЛАКОЧ-92"

25/121/06548

"МАР - КРАФТ" ООД

25/121/06728

Данаил Спасов Илиев

25/121/06738

Пеню Митев Пенев

26/121/06010

"Мони Мес" ЕООД

26/121/06213

Хълми Юзеир Мюмюн

26/121/06287

Николай Валентинов Ананиев

26/121/06298

ЗПК "ДОЛНО ВОЙВОДИНО"

26/121/06346

Ангел Жеков Куртев

26/121/06353

"Холдинг Сакарци" АД

26/121/06361

ЛЮТВИЕ РЕМЗИ ХАЛИЛ

26/121/06384

"Ямболен 81" ЕООД

26/121/06414

Митко Иванов Иванов

26/121/06491

Николай Пеев Пеев

26/121/06494

Катерина Александрова Сакарска

26/121/06507

Евтим Асенов Кехайов

26/121/06579

МАРГАРИТ ЧАНКОВ АНГЕЛОВ

26/121/06581

Ирфан Юсеин Халил

26/121/06622

Христина Кирилова Делчева

26/121/06667

Юмер Джемал Сали

26/121/06703

,,РОС" EООД

26/121/06737

МАРТ-АГРО 2011 ЕООД

26/121/06752

Красимир Димитров Тодоров

26/121/06777

Осман Осман Муйсин

27/121/05969

"Ил Бе Са" ЕООД

27/121/05984

Кооперация "Напредък"

27/121/05997

ППК" Бразди"

27/121/06018

Росица Йорданова Бошнакова

27/121/06026

Билял Осман Билял

27/121/06039

ПК "Дивдядово"

27/121/06115

ЕТ "Велино - Петина Андреева"

27/121/06128

Стефан Илиев Стефанов

27/121/06197

"Фаворит-97"ЕООД

27/121/06292

"Екани" АД

27/121/06319

Белгин Бахар Сабит

27/121/06357

Земеделска кооперация"Житен клас"

27/121/06470

Цоньо Станчев Тодоров

27/121/06520

"Милкстар" ЕООД

27/121/06522

Нелка Тодорова Костова

27/121/06526

ППК"Зора"

27/121/06540

Експериментална База - ДП към ИЗ

27/121/06589

Стоян Петков Великов

27/121/06653

Ралица Росенова Вичкова

27/121/06666

Юлиян Пенчев Вълчев

27/121/06723

Димо Ангелов Димов

28/121/06058

"Милениум 2000" ООД

28/121/06067

Панайот Николов Панайотов

28/121/06286

Станчо Христов Станчев

28/121/06293

Янко Колев Динев

28/121/06300

Росен Иванов Русев

28/121/06315

Ангел Желязков Караколев

28/121/06329

ЕТ "Светлана Михайлова Манева"

28/121/06342

Георги Христов Христов

28/121/06391

"ГЕОМЕКС" ЕООД

28/121/06433

 


Публикуванa на 10.07.2014г.

Прочети цялата новина

380 млн. евро изплати ДФ „Земеделие” на българските общини по ПРСР по време на сегашното управление на фонда.2013 г. е първата финансова година, в която няма генерирани никакви загуби по програмата за България

2013 г. е първата финансова година, в която няма генерирани никакви загуби по програмата за България. Само в рамките на два месеца (ноември и декември 2013 г.) действащото ръководство на ДФ „Земеделие” (ДФЗ) успя да изплати 380 мил. евро към българските общини и земеделци по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), се казва в доклада на разплащателната агенция до членовете на УС на ДФЗ. За сравнение, до встъпването в длъжност на сегашното ръководство са били разплатени едва 90 млн. евро.

Публикуванa на 10.07.2014г.

Прочети цялата новина

---

Изготвени и подписани анекси от ДФЗ на бенефициенти по Програмата за развитие на селските райони към дата 9 юли 2014 г.:

1.       „ЗП ГЕНАДИЙ СТОЙНЕВ ГРИГОРОВ“;

2.      ЕТ „ЛЮБОМИРА ДЕЛЧЕВА - 2011“;

3.      „БИОМЕЛ ПРОДУКТ“ ЕООД;

4.      ЕТ „СЕНДИКА 75 АЛЕКСАНДРА ХРИСТОВА“;

5.      ЕТ „ПЕТЯ ДИНКОВА“;

6.      „ХАРЛЕНД“ ООД;

7.      РЕНГИН МЮМЮН ФЕРАД;

8.      „БОРИКИ - ТУР“ ООД;

9.      „КАРТ 8“ ЕООД;

10.   ЕТ „ИНТЕРТУР – ИВАН ПЕТРОВ“;

11.   „ГАЯ АГРО“ ООД;

12.   „ИНИ ТУР“ ЕООД;

13.   „ЕКОСПОТ“ ЕООД;

14.   „ПАРАЛЕЛ МХ ГРУП“ ООД;

15.   „РИЛА ТУРС 2010“ ЕООД;

16.   „ГЕРМЕТО“ ООД;

17.   ЕТ „ИСКРА – 98 – НАДЕЖДА СИМЕОНОВА“;

18.   „ЕТНОПРОЕКТ“ ЕООД;

19.   ГЮЛДАНИЕ ОСМАН ХАСАН;

20.   ДИМИТРИНА АЛАКСАНДРОВА СТОИЦОВА;

21.   „ВИП ЕНЕРДЖИ“ ЕООД;

22.   „СИБИЕЛ“ ООД;

23.   ЕТ „ВЕСЕЛИНА ПЕЛТЕКОВА;

24.   „ЕЛИМЕГАН “ ООД;

25.   ДЖЕЙХУН ИСМАИЛОВ ДЖЕЛИЛОВ;

26.    ЕТ „СОЛАР ПАУЪР – ЙОЛАНТА САНЧЕВ“;

27.   „БИ ВИ ТРЕЙД“ ЕООД;

28.   „РЕНВАЛ“ ЕООД;

29.   „МОРСКИ ХОРИЗОНТИ“ ЕООД;

30.   ТОДОР СТЕФАНОВ ТОДОРОВ;

31.   ГЕНКО НЕНОВ ДАНЧЕВ;

32.   ЛУКАН АЛЕКСИЕВ ЙОСИФОВ;

33.   „Т - УАЙНС“ ЕООД;

34.   „ЧЕРНОГОР АГРО“ ООД;

35.   ЕТ „ЕКИ – ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА“;

36.   ГАНЧО ДРАГАНОВ ДРАГАНОВ;

37.   ЕТ „ДЕЛЯНА МАВРОВА;

38.   ЕТ „ВИЛИЯ – ВЕЛИЧКА ВЛАХОВА“;

39.   „ВИНАРСКА КОМПАНИЯ ДРАГИЕВ“ ЕООД;

40.   „ВИНАРСКА ИЗБА СИЛЕН“ ООД;

41.   „ЙОНИКО“ ЕООД;

42.   „ЛЕЩЕНСКА ИДИЛАЯ“ ЕООД;

43.   „ВРЕЩИЦА“ ЕАД;

44.   НАЛБАНТОВ УАЙН ЕООД;

45.   ПИКАНТ ООД;

 


Публикуванa на 10.07.2014г.

Прочети цялата новина

Картофопроизводителите се подпомагат с над половин милион лева за контрол на почвени неприятели по картофите

small

Схемата за компенсиране на разходи на земеделските производители по закупуване на средства за растителна защита за контрол на почвени неприятели по картофите се прилага за втора година от фонд „Земеделие”. 

Общата стойност на одобрения бюджет е в размер на 600 000 лв.


Публикуванa на 10.07.2014г.

Прочети цялата новина

Още 108 пчелари получават помощ от ДФ „Земеделие”

small

Малко над 322 хил. лв. ще бъдат отпуснати по мярка Г „Мерки за подкрепа на подновяване на пчелните кошери в Европейския съюз” от Националната програма по пчеларство (НПП) за 2014 г. Средствата са за част от пчеларите, вписани като резерви по мярката и сключили договори под условие. По дейност 1 „Закупуване на кошери” от мярка Г за финансова помощ са одобрени 71 кандидати, които ще получат общо над 211,7 хил. лв. По дейност 2 „Закупуване на пчелни семейства” ще бъдат подпомогнати инвестициите на 37 пчелари, които ще получат общо малко над 110, 5 хил. лв.


Публикуванa на 09.07.2014г.

Прочети цялата новина

Започват кръстосаните проверки на площи за Кампания 2014

small

ДФ „Земеделие” стартира административните проверки по заявленията за директни плащания в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК). Целта е да бъдат сравнени всички заявени парцели и да се установят площите, декларирани от повече от един кандидат (застъпванията). 


Публикуванa на 09.07.2014г.

Прочети цялата новина


 

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

 

Обновен индикативен график за прием на проекти по ПРСР за 2013 г.

December
Su Mo Tu We Th Fr Sa
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
05 декември 2014
Започва приемът на документи по схема de minimis за производители на плодове, зеленчуци и картофи
5 декември 2014
Приключва приемът на заявления за финансова помощ по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" за Кампания 2015 г.
11 декември 2014
Започва приемът на документи по схема de minimis за собственици на коне под селекционен контрол
12 декември 2014
Приключва приемът на документи по схема de minimis за производители на плодове, зеленчуци и картофи
13 декември 2014
Приключва приемът на документи по схема de minimis за собственици на коне под селекционен контрол
31 декември 2014 г.
Приключва кандидатстването за кредит за проекти по схемата за държавна помощ за директни доставки на храни от животински произход.

 

Директни плащания 2014 г.

 

Ръководство за кандидатстване

Мярка 214 - ръководство за кандидатстване и прилагане

Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Министерство на земеделието и храните

Училищен плод
Сигнали за измами и корупционни практики

0700-106-16


(на цената на един градски разговор)

signali@dfz.bg