Новини

Предварителен прием за държавна помощ за картофи започва от април

small

От 1 април 2015 година започва предварителен прием на заявления за кандидатстване за държавна помощ за компенсиране на разходите по изпълнение на мерки от Националната програма за контрол на почвените неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae).


Публикуванa на 26.03.2015г.

Прочети цялата новина

Фонд „Земеделие” отпуска 1,5 милион лева за насърчаване производството и използването на висококачествени семена

small

Помощта се предоставя на малки и средни предприятия в растениевъдството, получили разрешение за производство на посевен материал, под формата на субсидирани услуги от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС).


Публикуванa на 26.03.2015г.

Прочети цялата новина

107 млн. лв. за националните доплащания за тютюн за 2014 г.

small

Управителният съвет (УС) на Държавен фонд „Земеделие“ реши отпускането на 107 млн. лв. за подпомагане по схемата за национални доплащания за тютюн за 2014 г. Парите са от утвърдените със Закона за държавния бюджет за 2015 г. средства за субсидии за нефинансови предприятия по бюджета на ДФ „Земеделие“.


Публикуванa на 25.03.2015г.

Прочети цялата новина

Фонд „Земеделие“ финансира екопроекти на местни рибарски групи

small

Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателната агенция изплати субсидия в размер на над 128 хил. лв. за дейности по три проекта с екологична насоченост на Местни инициативни рибарски групи (МИРГ) по Мярка 4.1„Развитие на рибарските области” по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР).


Публикуванa на 24.03.2015г.

Прочети цялата новина

Фонд „Земеделие“ отвори прием на заявления за застраховане на селскостопанска продукция

small

От днес, 23 март 2015 г., Държавен фонд „Земеделие“ отваря прием на заявления за предоставяне на държавна помощ по Схемата „Помощ за съфинансиране на застрахователните премии при застраховане на селскостопанска продукция“.


Публикуванa на 23.03.2015г.

Прочети цялата новина

200 хил. лева компенсации за животновъди и пчелари

small

От 23 март 2015 г. Държавен фонд „Земеделие“ започва прием на заявления за държавна помощ по Схемата за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери в резултат на природни бедствия, настъпили през 2014.


Публикуванa на 21.03.2015г.

Прочети цялата новина


 

 

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

April
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
01 април 2015 г.
Започва прием на документи по Програмата за контрол на почвените неприятели от сем.
01 април 2015 г.
Започва прием на документи по схемите за хуманно отношение към свине и птици
01 април 2015 г.
Започва прием на документи по Схемата за качество за производство на семена и посадъчен материал
09 април 2015 г.
Краен срок по Схемата за компенсиране на щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери през 2014 г.
09 април 2015 г.
Приключва срокът за подаване на документи и изплащане на помощта de minimis на земеделски стопани от области Смолян и Кърджали, пострадали от неблагоприятните климатични условия през месец март 2015 г.
14 април 2015
Започва прием на заявления по подмярка 4.1.
30 април 2015 г.
Приключва прием на документи по схемите за хуманно отношение към свине и птици
30 април 2015 г.
Приключва прием на документи по Схемата за качество за производство на семена и посадъчен материал

 

Директни плащания 2014 г.

 

Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Министерство на земеделието и храните

 

Училищен плод
Сигнали за измами и корупционни практики

0700-106-16


(на цената на един градски разговор)

signali@dfz.bg