Новини

Заявления за директни плащания за Кампания 2016 се подават до 31 май

small

Срокът за прием на заявления по схеми и мерки за директни плащания за Кампания 2016 се удължава до 31 май 2016 година.


Публикуванa на 27.05.2016г.

Прочети цялата новина

87 животновъди заявиха помощ за хуманно отношение към прасета за угояване

small

87 свиневъди подадоха документи за участие в първия транш за доброволни ангажименти за хуманно отношение към прасета за угояване.


Публикуванa на 25.05.2016г.

Прочети цялата новина

ДФЗ изплати 350 хиляди лева на рибарски общности

small

Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция преведе близо 350 хиляди лева за три реализирани проекта на Местни инициативни рибарски групи (МИРГ) по мярка 4.1 „Развитие на рибарските области” от ОПРСР 2007 -2013 г.


Публикуванa на 25.05.2016г.

Прочети цялата новина

Фонд „Земеделие“ публикува списък с изградените къщи за гости по мерки 311 и 312 от ПРСР 2007-2013

small

ДФ „Земеделие“ публикува на интернет страницата си пълен списък с къщи за гости, съфинансирани по проекти по мярка 311 ,,Разнообразяване към неземеделски дейности", мярка 312 ,,Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от ПРСР 2007-2013 г. и по мярка 41 „Прилагане на стратегиите за местно развитие“, която се реализира от одобрени от МЗХ Местни инициативни групи (МИГ) при прилагане на подхода Лидер.


Публикуванa на 20.05.2016г.

Прочети цялата новина

Съобщение

small

Във връзка с публикувана информация със заглавие „Системни грешки поставят под риск 2.3 млрд. евро по Програмата за селските райони“, Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“-РА заявяваме, че така представената информация е крайно подвеждаща и невярна.


Публикуванa на 19.05.2016г.

Прочети цялата новина

В резултат на извършени проверки от ДФЗ са установени нередности по 15 проекта по ПРСР 2007-2013

small

ДФЗ уведомява бенефициентите по мерките от ПРСР 2007-2013 г., че през тази година сред приоритетите в дейността му са ефективният контрол, който се осъществява след изплащането на финансовата помощ за функциониране по предназначение на проекти и спазването на поетите нормативни и договорни задължения.


Публикуванa на 19.05.2016г.

Прочети цялата новина

Съобщение до медиите

small

Предвид проявения обществен интерес Държавен фонд „Земеделие“ ще публикува до 20 май на интернет страницата си списък с къщите за гости, съфинансирани по мярка 311 ,,Разнообразяване към неземеделски дейности" и 312 ,,Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.


Публикуванa на 18.05.2016г.

Прочети цялата новина


 

 

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

July
Su Mo Tu We Th Fr Sa
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
4 юли 2016
Започва прием на заявления по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020

 

Директни плащания 2014 г.

Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Министерство на земеделието и храните

 

Училищен плод
Сигнали за измами и корупционни практики

0700-106-16


(на цената на един градски разговор)

signali@dfz.bg

Регистър на получателите на помощи de minimis, съгл. Регламент №1408/2013 г. за три данъчни години, включващи настоящата и предходните две