телефони ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

 

Държавен фонд "Земеделие"

 • София 1618, "Цар Борис III" 136
 • 02/81-87-100, 02/81-87-202
 • dfz@dfz.bg

 

Министерство на земеделието, храните и горите

Сигнали за измами и корупционни практики

0700-106-16

(на цената на един градски разговор)

signali@dfz.bg

Анкета 2019

Анкета за нагласите и удовлетвореността на кандидатите / бенефициерите на Държавен Фонд "Земеделие"-РА

 • 1. По какъв повод се обръщате към структурите на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ)?
 • 2. Откъде получихте информация за схемите и мерките, които ДФ „Земеделие” администрира?
 • 3. Доволни ли сте от отношението и информацията, които получавате от служителите на ДФЗ?
 • 4. Смятате ли, че наличната информация е достатъчна и навременна за подготовката на документите и спазването на изискванията по схемите и мерките?
 • 5. Смятате ли, че наличната информация е достатъчна и навременна за финансирането в пълен размер, без налагане на санкции?
 • 6. При възникване на въпрос или неяснота беше ли Ви разяснено добре какво да правите?
 • 7. Как оценявате сайта на ДФЗ като визия, структура и намиране на информация?
 • 8. Как оценявате подаването на заявления по схемите и мерките за подпомагане чрез портала ИСУН?
 • 9. Ще ви улесни ли създаването на 24-часов кол център за комуникация с ДФЗ?
 • 10. Сблъсквали ли сте се с неправомерни или корупционни практики от страна на служител/и на ДФЗ?
 • 11. Подавали ли сте сигнал за неправомерни или корупционни практики на телефон 070010616 или на ел. адрес signali@dfz.bg ?
 • 12. Кой аспект от обслужването, според Вас, се нуждае от подобрение?
 • 13. По какво направление планирате да кандидатствате през следващата година?
 • Профил на анкетирания:
 • 14. Пол
 • 15. Възрастова група
 • 16. Образование
 • Резултати от анкетата:

 

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

October
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
1 октомври 2019 г.
Започва приемът на заявления по схемата на държавна помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“;
7 октомври 2019 г.
Започва приемът на заявления по помощ de minimis за пчеларите;
7 октомври 2019 г.
Започва приемът на заявления по схемата Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине (прием трети транш угоени прасета);
14 октомври 2019 г.
Започва приемът на заявления по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”;
15 октомври 2019 г.
Приключва приемът на заявления по схемата на държавна помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“;
18 октомври 2019 г.
Приключва приемът на заявления по помощ de minimis за пчеларите;
18 октомври 2019 г.
Приключва приемът на заявления по схемата Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине (прием трети транш угоени прасета);
31 октомври 2019 г.
Приключва приемът на заявления по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”;

 

Училищен плод

Регистър на получателите на помощи de minimis, съгл. Регламент №1408/2013 г. за три данъчни години, включващи настоящата и предходните две