Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

 

Министерство на земеделието, храните и горите

Сигнали за измами и корупционни практики

0700-106-16

(на цената на един градски разговор)

signali@dfz.bg

Фонд “Земеделие” изплати субсидиите и краткосрочните заеми за 2010 г.

     През последните четири месеца Държавен фонд „Земеделие” преведе по сметките на близо 2100 зърнопроизводители и животновъди над 43 500 000 лв., които се отпускат от държавния бюджет като безвъзмездна помощ и краткосрочно кредитиране за отрасъла.
     Общият усвоен ресурс по държавното подпомагане за 2010 година достигна 71 215 000 лв. Помощта е изплатена на близо 10 500 кандидати при подпомогнати 7 076 през миналата година.
     Финансирането за периода от септември до декември 2010 г. бе по няколко схеми:
 
І. Кредитни схеми:
·          Кредит за покупка на фураж и/или фуражни компоненти за овце, кози, крави и биволици през 2010 г. Поради по-големия брой на подадени заявления за кредитиране, Управителният съвет увеличи финансовия ресурс и по този начин се даде възможност на още 230 фермери да получат средства за изхранване на животните.
·          Кредити на свиневъди и птицевъди за покупка на фураж и/или фуражни компоненти.
По посочените кредитни схеми са подпомогнати 1508 фермери за 31 849 890 лв.
 
·          Кредити за покупка на семена и минерални торове за производство на пшеница, реколта 2011 г.
Подпомогнати са общо 334 зърнопроизводители за 7 955 360 лв.
 
ІІ. Субсидии:
·          Временна държавна помощ за подпомагане на земеделските производители на селскостопанска продукция в млечното животновъдство с цел съхраняване на стопанствата при настоящата финансова и икономическа криза. Тази схема приключи през м. август, но с решение на УС от 7 октомври 2010 г. бе прието да се извърши доплащане на фермери, получили подпомагане за отглеждане на биволици. С решение на Управителния съвет на фонда от 11 ноември се уважиха исканията и на всички биволовъди, които не са успели да кандидатстват по мярката. В резултат на тези решения на УС са подпомогнати допълнително още 93 биволовъди с 289 583 лв.
·          Временна държавна помощ за подпомагане на земеделските производители на селскостопанска продукция с цел съхраняване на стопанствата в условията на икономическата и финансова криза. Подпомогнати са 160 стопанства от сектори „Свиневъдство” и „Птицевъдство” с общ ресурс от 3 427 920 лв.
·          Схема за предоставяне на държавна помощ за водене на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на българско овчарско куче и каракачанско куче. Кандидатствали са две асоциации за 3 515 лв.
 
ІІІ. Разсрочване на кредити за животновъдството, получени през 2008 г. и 2009 година:
 
     Управителния съвет даде възможност фермерите, засегнати от финансовата и икономическа криза, да разсрочат задълженията си по сключени договори за заеми през 2008 и 2009 г. От тази възможност са се възползвали над 1700 фермери.
 
 
 
22декември 2010 г.                                     ДФ „Земеделие” –
   Разплащателна агенция
 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

January
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
10 януари 2020 г.
Изтича срокът, в който се приемат заявления за отсрочване на отпуснати кредити в сектор „Животновъдство“, дължими към ДФ „Земеделие“;

 

Училищен плод