телефони ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

 

Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

 

Министерство на земеделието, храните и горите

Сигнали за измами и корупционни практики

0700-106-16

(на цената на един градски разговор)

signali@dfz.bg

Архив на новините за 2010 г.


Удължава се срокът за представяне на удостоверенията за платени данъци

До 20 декември 2010 г. се удължава срокът., в който земеделските производители, които са подали документи по схемите за национални доплащания и очакват субсидии, да представят удостоверение от Националната агенция по приходите (НАП) за липса на задължения.


Публикуванa на 14.12.2010г.

Прочети цялата новина

Започва прием по три мерки от Националната програма за пчеларство

От 13 декември 2010 г. в Разплащателната агенция започва прием на заявления за подпомагане по три мерки от новата Национална програма по пчеларство, която обхваща тригодишния период 2011-2013 година. Документи ще се приемат за „Борба срещу вароатозата”, „Мерки за подкрепа на извършването на физико- химичен анализ на пчелния мед” и „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелни кошери в общността”.


Публикуванa на 09.12.2010г.

Прочети цялата новина

Фонд „Земеделие” ще компенсира стопаните за унищожената им реколта от градушки и наводнения

От 1 февруари до 31 март 2011 г. във всички Областни дирекции на Държавен фонд "Земеделие" ще започне прием на документи за изплащане на държавна помощ за компенсация на земеделските производители, чиято реколта беше унищожена на 100 % от наводненията и градушките през тази гадина, реши УС на ДФ „Земеделие” на редовното си заседание.


Публикуванa на 07.12.2010г.

Прочети цялата новина

Разплащателните агенции на България и Франция подписаха споразумение за сътрудничество

Ръководителите на ДФ „Земеделие” - разплащателна агенция и двете френски разплащателни агенции - FranceAgriMer и Agency for Services and Payment (ASP) подписаха едногодишно Споразумение за сътрудничество. От българска страна документът бе парафиран от Изпълнителния директор на българската институция Светослав Симеонов, а от френска страна подписи положиха ръководителите на двете френски разплащателни агенции Едуард Жоса и Патрис Жармен.


Публикуванa на 07.12.2010г.

Прочети цялата новина

Нараства интересът към квотната борса

През тази година в Разплащателната агенция бяха подадени 54 заявления за покупка и 1088 заявления за продажба на млечни квоти. Заявените количества за покупка са в размер на 4 331 611 кг сурово мляко, от които 4 287 611 кг е квотата за доставки и 44 000 кг -  квота за директни продажби.


Публикуванa на 03.12.2010г.

Прочети цялата новина


 

 

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

May
Su Mo Tu We Th Fr Sa
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
13 май 2019 г.
Започва прием на заявления по схема „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция”.
13 юни 2019 г.
Приключва приемът на заявления по схема „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция”
15 май 2019 г.
Приключва приемът на заявления по Схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от семейство Телени червеи (Elateridae)“.
15 май 2019 г.
Приключва приемът на заявления по схема “Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от семейство телени червеи (Elateridae)”.
15 май 2019 г.
Приключва приемът на заявления по de minimis за специализирани месодайни крави под селекционен контрол.
17 май 2019 г.
Приключва приемът на заявления по схема „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете“ - за подпомагане на угоени прасета.
31 май 2019 г.
Земеделските стопани трябва да представят отчетни документи за извършените дейности по третиране на картофените насаждения срещу телен червей.

 

Училищен плод

Регистър на получателите на помощи de minimis, съгл. Регламент №1408/2013 г. за три данъчни години, включващи настоящата и предходните две