телефони ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

 

Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

 

Министерство на земеделието, храните и горите

Сигнали за измами и корупционни практики

0700-106-16

(на цената на един градски разговор)

signali@dfz.bg

Архив на новините за 2010 г.


Одобрени са нови инвестиции за микропредприятия в селските райони за 9, 9 млн. лв.

 Нови 23 проекта по две от най-атрактивните мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013г. бяха одобрени на последните две заседания на Експертната комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП) в ДФ „Земеделие”.


Публикуванa на 19.11.2010г.

Прочети цялата новина

До 30 ноември всички фермери трябва да изчистят задълженията си към държавата

 ДФ „Земеделие” напомня на всички кандидати за подпомагане по националните схеми за доплащания, че съгласно разпоредбите на чл. 8 от Наредба №2 от 11 февруари 2010 г за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане за 2010 г., нямат право на подпомагане кандидати, които имат задължения към публичния бюджет на Република България.


Публикуванa на 19.11.2010г.

Прочети цялата новина

Свиневъди и птицевъди ще получат повече средства по временната държавна помощ за подпомагане на земеделските производители

Ресурсът по Временна държавна помощ за подпомагане на земеделските производители, направление „Свиневъдство” и „Птицевъдството” ще бъде разпределен с цел максималното усвояване на средствата. Одобреният финансов ресурс по схемата е в размер на 3 480 000 лв.


Публикуванa на 12.11.2010г.

Прочети цялата новина

Животновъди ще могат да ползват още 3. 8 млн. лв. по целеви кредит за закупуване на фураж

На заседание Управителният съвет на ДФ „Земеделие” взе решение за предоставяне на допълнителен ресурс по Целеви кредит за предоставяне на кредит на животновъдите за закупуване на фураж и/или фуражни компоненти през 2010 година. в размер на 3. 8 млн. лв.


Публикуванa на 12.11.2010г.

Прочети цялата новина

ДФ „Земеделие” отпуска за биволовъдите нови средства по временната държавна помощ в млечния сектор

От 15 ноември до 23 ноември 2010 г. биволовъдите, които не са кандидатствали по Временната държавна помощ за подпомагане на земеделските производители на селскостопанска продукция в млечния сектор могат да подадат документи, за да получат финансиране.


Публикуванa на 12.11.2010г.

Прочети цялата новина


 

 

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

May
Su Mo Tu We Th Fr Sa
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
13 май 2019 г.
Започва прием на заявления по схема „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция”.
13 юни 2019 г.
Приключва приемът на заявления по схема „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция”
15 май 2019 г.
Приключва приемът на заявления по Схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от семейство Телени червеи (Elateridae)“.
15 май 2019 г.
Приключва приемът на заявления по схема “Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от семейство телени червеи (Elateridae)”.
15 май 2019 г.
Приключва приемът на заявления по de minimis за специализирани месодайни крави под селекционен контрол.
17 май 2019 г.
Приключва приемът на заявления по схема „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете“ - за подпомагане на угоени прасета.
31 май 2019 г.
Земеделските стопани трябва да представят отчетни документи за извършените дейности по третиране на картофените насаждения срещу телен червей.

 

Училищен плод

Регистър на получателите на помощи de minimis, съгл. Регламент №1408/2013 г. за три данъчни години, включващи настоящата и предходните две