Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

 

Министерство на земеделието, храните и горите

Сигнали за измами и корупционни практики

0700-106-16

(на цената на един градски разговор)

signali@dfz.bg

Финансираха проекти за чиста вода в язовир Доспат и рибарска електронна борса

   Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция преведе още 976 229 лв. за проекти на Местни инициативни рибарски групи (МИРГ) по Мярка 4.1 „Развитие на рибарските области” по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР).
   МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат“ получи 370 778 лв. за три проекта в изпълнение на местната си стратегия за развитие. Общността работи в посока на поддържането на качеството на водата в язовир Доспат, както и на създаването на добри условия за отдих в района на язовира. Местната рибарска група завърши успешно и проект, целта на която е екологичното възпитание. Стойността на изплатената окончателна субсидия по него е в размер на 81 883 лв.
   Разплащателната агенция изплати и на община Поморие субсидия от 361 693 лв. за саниране, рехабилитация и реновиране на мостик "Старият Пристан". Дейностите са инициирани МИРГ „Поморие -Несебър“.
   Безвъзмездната финансова помощ по тези проекти е 100% от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи, от които 75 на сто се осигуряват от Европейския фонд „Рибарство“ (ЕФР) и 25 на сто - от държавния бюджет.
   Местната инициативна рибарска група „Главиница-Тутракан-Сливо поле“ реализира с проект по Мярка 4.1 от ОПРСР част от стратегията си по изграждането на система за електронна борса за подпомагане на рибарския сектор. По проекта са изплатени 161 873 лв. като безвъзмездната помощ е 60% от размера на извършените инвестиционни разходи.      22 декември 2015 г.                  Държавен фонд „Земеделие“-РА

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

February
Su Mo Tu We Th Fr Sa
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
3 февруари 2020 г.
Започва прием по схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция”;
10 февруари 2020 г.
Започва прием по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”
10 февруари 2020 г.
Започва прием по схемата „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците";
17 февруари 2020 г.
Започва прием по мярка „Популяризиране в трети държави“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019 – 2023 г.;
24 февруари 2020 г
Започва прием по новата Национална програма по пчеларство (НПП), която ще действа в периода 2020-2022 г.
28 февруари 2020 г.
Приключва прием по схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция”;
28 февруари 2020 г.
Приключва прием по схемата „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците";

 

Училищен плод