ПРИЕМ 2016 - ВАЖНО!


Информационна кампания - презентация отн. НПП за 2016


Информационна кампания - презентация отн. условията за кандидатстване за 2016


 • Списък на на кандидатите, класирани за сключване на договори под условие по мярка Г/ дейност 1, за които е осигурен бюджет по НПП - прием за 2016 г. - към 04.05.2016 г. - отвори документа 29.0 KB
 • Списък на на кандидатите, класирани за сключване на договори под условие по мярка Г, дейност 1 и/или дейност 2, за които е осигурен бюджет по НПП - прием за 2016 г. - към 12.04.2016 г. - отвори документа 34.5 KB
 • Списък на на кандидатите, класирани за сключване на договори под условие по мярка Г, дейност 1 и/или дейност 2, за които е осигурен бюджет по НПП - прием за 2016 г. - към 16.03.2016 г. - отвори документа 30.0 KB
 • 1. Списък на кандидатите от ВТОРО класиране на заявления за подпомагане по дейност 1 "Закупуване на нови кошери за подмяна на стари негодни кошери и/или за увеличаване броя на пчелните семейства в пчелина" на мярка Г "Мерки за подкрепа на подновяването н - отвори документа 200.5 KB
 • 2. Списък на кандидатите от ВТОРО класиране на заявления за подпомагане по дейност 2 "Поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства" на мярка Г "Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз" ( към 09.02.2016г.) - отвори документа 132.0 KB
 • 3. Списък на кандидатите от ВТОРО класиране на заявления за подпомагане по дейност 3 "Закупуване на пчелни майки" на мярка Г "Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз" (към 09.02.2016г.) - отвори документа 148.5 KB
 • заповед на ИД на ДФЗ за лимити на разходите по мярка Б, В и Г на НПП - отвори документа 295.36 KB
 • заповед на ИД на ДФЗ за начало на прием по мярка А, Б, В и Г на НПП - отвори документа 108.8 KB
 • Заявление за подпомагане по мярка Б, В и Г на НПП - отвори документа 357.0 KB
 • Заявление за подпомагане по мярка Д на НПП - отвори документа 278.5 KB
 • Таблица за допустими инвестиции и/или разходи - отвори документа 260.5 KB
 • Информационна кампания - презентация отн. НПП за 2016 - отвори документа 5.52 MB
 • Информационна кампания - презентация отн. условията за кандидатстване за 2016 - отвори документа 1.84 MB
 • заявление за плащане по мярка Б, В и Г на НПП - отвори документа 380.5 KB
 

 

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

June
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
1 юни 2016 г.
Продължава приемът на заявления по схеми и мерки за директни плащания за Кампания 2016 (с 1%/работен ден санкция за закъснение и за редакция на вече подадено заявление)
3 юни 2016 г.
Приключва приемът на заявления по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“.
3 юни 2016 г.
Приключва приемът на заявления по схема за Държавна помощ за участие на земеделските стопани в схема за качество за производство на семена и посадъчен материал.
7 юни 2016 г.
Приключва приемът по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор периода 2014-2018 г.
8 юни 2016 г.
Започва прием на заявления за минимална помощ de minimis заради заболяването Заразен нодуларен дерматит.
15 юни 2016 г.
Последен ден за редактиране на заявления без санкции за закъснение по схеми и мерки за директни плащания за Кампания 2016
27 юни 2016 г.
Приключва приемът по схеми и мерки за директни плащания за Кампания 2016

 

Директни плащания 2014 г.

Държавен фонд "Земеделие"

 • София 1618, "Цар Борис III" 136
 • 02/81-87-100, 02/81-87-202
 • dfz@dfz.bg

Министерство на земеделието и храните

 

Училищен плод
Сигнали за измами и корупционни практики

0700-106-16


(на цената на един градски разговор)

signali@dfz.bg