ПРИЕМ 2016 - ВАЖНО!


Информационна кампания - презентация отн. НПП за 2016


Информационна кампания - презентация отн. условията за кандидатстване за 2016


 • Списък на на кандидатите, класирани за сключване на договори под условие по мярка Г, дейност 1, за които е осигурен бюджет по НПП - прием за 2016 г. - към 07.07.2016 г. - отвори документа 22.0 KB
 • Списък на на кандидатите, класирани за сключване на договори под условие по мярка Г/ дейност 1, за които е осигурен бюджет по НПП - прием за 2016 г. - към 04.05.2016 г. - отвори документа 29.0 KB
 • Списък на на кандидатите, класирани за сключване на договори под условие по мярка Г, дейност 1 и/или дейност 2, за които е осигурен бюджет по НПП - прием за 2016 г. - към 12.04.2016 г. - отвори документа 34.5 KB
 • Списък на на кандидатите, класирани за сключване на договори под условие по мярка Г, дейност 1 и/или дейност 2, за които е осигурен бюджет по НПП - прием за 2016 г. - към 16.03.2016 г. - отвори документа 30.0 KB
 • 1. Списък на кандидатите от ВТОРО класиране на заявления за подпомагане по дейност 1 "Закупуване на нови кошери за подмяна на стари негодни кошери и/или за увеличаване броя на пчелните семейства в пчелина" на мярка Г "Мерки за подкрепа на подновяването н - отвори документа 200.5 KB
 • 2. Списък на кандидатите от ВТОРО класиране на заявления за подпомагане по дейност 2 "Поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства" на мярка Г "Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз" ( към 09.02.2016г.) - отвори документа 132.0 KB
 • 3. Списък на кандидатите от ВТОРО класиране на заявления за подпомагане по дейност 3 "Закупуване на пчелни майки" на мярка Г "Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз" (към 09.02.2016г.) - отвори документа 148.5 KB
 • заповед на ИД на ДФЗ за лимити на разходите по мярка Б, В и Г на НПП - отвори документа 295.36 KB
 • заповед на ИД на ДФЗ за начало на прием по мярка А, Б, В и Г на НПП - отвори документа 108.8 KB
 • Заявление за подпомагане по мярка Б, В и Г на НПП - отвори документа 357.0 KB
 • Заявление за подпомагане по мярка Д на НПП - отвори документа 278.5 KB
 • Таблица за допустими инвестиции и/или разходи - отвори документа 260.5 KB
 • Информационна кампания - презентация отн. НПП за 2016 - отвори документа 5.52 MB
 • Информационна кампания - презентация отн. условията за кандидатстване за 2016 - отвори документа 1.84 MB
 • заявление за плащане по мярка Б, В и Г на НПП - отвори документа 380.5 KB
 

 

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

August
Su Mo Tu We Th Fr Sa
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
12 август 2016
Приключва приемът на заявления по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020
12 август 2016 г.
Започва прием на заявления по Училищните схеми за доставка на плодове и зеленчуци/мляко и млечни продукти за учебната 2016/2017 г.
15 август 2016
Започва прием на заявления по Училищните схеми за доставка на плодове и зеленчуци/мляко и млечни продукти за учебната 2016/2017 г.
31 август 2016 г.
Приключва приемът на заявления по схема за Държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните (втори транш).

 

Директни плащания 2014 г.

Държавен фонд "Земеделие"

 • София 1618, "Цар Борис III" 136
 • 02/81-87-100, 02/81-87-202
 • dfz@dfz.bg

Министерство на земеделието и храните

 

Училищен плод
Сигнали за измами и корупционни практики

0700-106-16


(на цената на един градски разговор)

signali@dfz.bg

Регистър на получателите на помощи de minimis, съгл. Регламент №1408/2013 г. за три данъчни години, включващи настоящата и предходните две