ПРИЕМ 2016 - ВАЖНО!


Информационна кампания - презентация отн. НПП за 2016


Информационна кампания - презентация отн. условията за кандидатстване за 2016


 • Списък на на кандидатите, класирани за сключване на договори под условие по мярка Г, дейност 1, за които е осигурен бюджет по НПП - прием за 2016 г. - към 07.07.2016 г. - отвори документа 22.0 KB
 • Списък на на кандидатите, класирани за сключване на договори под условие по мярка Г/ дейност 1, за които е осигурен бюджет по НПП - прием за 2016 г. - към 04.05.2016 г. - отвори документа 29.0 KB
 • Списък на на кандидатите, класирани за сключване на договори под условие по мярка Г, дейност 1 и/или дейност 2, за които е осигурен бюджет по НПП - прием за 2016 г. - към 12.04.2016 г. - отвори документа 34.5 KB
 • Списък на на кандидатите, класирани за сключване на договори под условие по мярка Г, дейност 1 и/или дейност 2, за които е осигурен бюджет по НПП - прием за 2016 г. - към 16.03.2016 г. - отвори документа 30.0 KB
 • 1. Списък на кандидатите от ВТОРО класиране на заявления за подпомагане по дейност 1 "Закупуване на нови кошери за подмяна на стари негодни кошери и/или за увеличаване броя на пчелните семейства в пчелина" на мярка Г "Мерки за подкрепа на подновяването н - отвори документа 200.5 KB
 • 2. Списък на кандидатите от ВТОРО класиране на заявления за подпомагане по дейност 2 "Поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства" на мярка Г "Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз" ( към 09.02.2016г.) - отвори документа 132.0 KB
 • 3. Списък на кандидатите от ВТОРО класиране на заявления за подпомагане по дейност 3 "Закупуване на пчелни майки" на мярка Г "Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз" (към 09.02.2016г.) - отвори документа 148.5 KB
 • заповед на ИД на ДФЗ за лимити на разходите по мярка Б, В и Г на НПП - отвори документа 295.36 KB
 • заповед на ИД на ДФЗ за начало на прием по мярка А, Б, В и Г на НПП - отвори документа 108.8 KB
 • Заявление за подпомагане по мярка Б, В и Г на НПП - отвори документа 357.0 KB
 • Заявление за подпомагане по мярка Д на НПП - отвори документа 278.5 KB
 • Таблица за допустими инвестиции и/или разходи - отвори документа 260.5 KB
 • Информационна кампания - презентация отн. НПП за 2016 - отвори документа 5.52 MB
 • Информационна кампания - презентация отн. условията за кандидатстване за 2016 - отвори документа 1.84 MB
 • заявление за плащане по мярка Б, В и Г на НПП - отвори документа 380.5 KB
 

 

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

September
Su Mo Tu We Th Fr Sa
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
1 септември 2016 г.
Започва прием на заявления за държавна помощ за хуманно отношение към свине за угояване - втори транш.
1 септември 2016 г.
Започва прием по Схема за внос на сирена в САЩ при намалени мита за 2017 година
2 септември 2016 г.
Започва прием на заявления по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020
8 септември 2016 г.
Започва прием на заявления за държавна помощ de minimis за подкрепа на пчеларите през 2016 г.
10 септември 2016 г.
Приключва приемът по Схема за внос на сирена в САЩ при намалени мита за 2017 година
12 септември 2016 г.
Започва прием на заявления по мярката за помощ за намаляване на производството на краве мляко за първия период на намаление на продукцията, обхващащ октомври, ноември и декември 2016 г.
20 септември 2016 г.
Приключва приемът на заявления по Училищните схеми за доставка на плодове и зеленчуци/мляко и млечни продукти за учебната 2016/2017 г.
21 септември 2016 г., 13 ч
Приключва приемът на заявления по мярката за помощ за намаляване на производството на краве мляко за първия период на намаление на продукцията, обхващащ октомври, ноември и декември 2016 г.
26 септември 2016 г.
Приключва приемът на заявления за държавна помощ за хуманно отношение към свине за угояване – втори транш.
26 септември 2016 г.
Приключва приемът на заявления за държавна помощ de minimis за подкрепа на пчеларите през 2016 г.
26 септември 2016 г.
Започва прием на заявления по мярката за помощ за намаляване на производството на краве мляко за втория период - ноември и декември 2016 г.
30 септември 2016 г.
Приключва приемът на заявления по схема за Държавна помощ за компенсиране разходи, свързани с изпълнение на мерки по Националнатата програма от мерки за контрол на Доматен миниращ молец - Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera).

 

Директни плащания 2014 г.

Държавен фонд "Земеделие"

 • София 1618, "Цар Борис III" 136
 • 02/81-87-100, 02/81-87-202
 • dfz@dfz.bg

Министерство на земеделието и храните

 

Училищен плод
Сигнали за измами и корупционни практики

0700-106-16


(на цената на един градски разговор)

signali@dfz.bg

Регистър на получателите на помощи de minimis, съгл. Регламент №1408/2013 г. за три данъчни години, включващи настоящата и предходните две