Информация за кандидатите от първия прием (2011/2012) по схема "Училищен плод"

  • Образец на приемо-предавателен протокол съгласно чл.11, ал.2, т.4 от наредбата и реда за прилагане на схемата "Училищен плод" - отвори документа 31.0 KB
  • ЗАЯВИТЕЛИ, ПОУЧИЛИ ОТКАЗ НА ОДОБРЕНИЕ ПО СХЕМА "УЧИЛИЩЕН ПЛОД" - отвори документа 27.5 KB
  • СПИСЪК НА ЗАЯВИТЕЛИ ЗА 2011/2012Г., ОТ КОИТО СЕ ИЗЧАКВА ОТГОВОР НА ПИСМО ЗА ИСКАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО СХЕМА "УЧИЛИЩЕН ПЛОД" - отвори документа 31.0 KB
  • СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ЗАЯВИТЕЛИ ЗА 2011/2012г., ПОУЧИЛИ АКТ ЗА ОДОБРЕНИЕ ПО СХЕМА "УЧИЛИЩЕН ПЛОД" - отвори документа 345.5 KB

 

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

February
Su Mo Tu We Th Fr Sa
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
8 февруари 2018 г.
Започва прием по схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите в трайните насаждения през зимния период”
За подпомагане на закупуването на продукти за растителна защита, които се прилагат в периода след преминаване на студовете до набъбване на пъпките.
28 февруари 2018 г.
Приключва приемът на заявления за отсрочване на отпуснати кредити в сектор „Животновъдство“.

 

Училищен плод

Регистър на получателите на помощи de minimis, съгл. Регламент №1408/2013 г. за три данъчни години, включващи настоящата и предходните две