Национална програма 2014-2018 г.

  • Национална програма за подпомагане в лозаро-винарския сектор за периода 2014 - 2018 година - ревизия 6 от 08.09.2017 г. - отвори документа 1.23 MB
  • Национална програма за подпомагане в лозаро-винарския сектор за периода 2014 - 2018 година - ревизия 5 - отвори документа 1.02 MB
  • Национална програма за подпомагане в лозаро-винарския сектор за периода 2014 - 2018 година - ревизия 4 от 28.02.2017 г. - отвори документа 1.13 MB
  • Национална програма за подпомагане в лозаро-винарския сектор за периода 2014 - 2018 година - ревизия 3 от 26.11.2015 г. - отвори документа 790.44 KB
  • Национална програма за подпомагане в лозаро-винарския сектор за периода 2014 - 2018 година - ревизия 2 от 27.02.2015 г. - отвори документа 1.36 MB
  • НАРЕДБА 2 от 4.04.2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 – 2018 г. - отвори документа 4.39 MB

 

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

October
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
1 октомври 2019 г.
Започва приемът на заявления по схемата на държавна помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“;
7 октомври 2019 г.
Започва приемът на заявления по помощ de minimis за пчеларите;
7 октомври 2019 г.
Започва приемът на заявления по схемата Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине (прием трети транш угоени прасета);
14 октомври 2019 г.
Започва приемът на заявления по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”;
15 октомври 2019 г.
Приключва приемът на заявления по схемата на държавна помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“;
18 октомври 2019 г.
Приключва приемът на заявления по помощ de minimis за пчеларите;
18 октомври 2019 г.
Приключва приемът на заявления по схемата Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине (прием трети транш угоени прасета);
31 октомври 2019 г.
Приключва приемът на заявления по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”;

 

Училищен плод

Регистър на получателите на помощи de minimis, съгл. Регламент №1408/2013 г. за три данъчни години, включващи настоящата и предходните две