Документи по мярка "Инвестиции в предприятия" от НППЛВС 2019-2023 г.

  • Заявление_за_предоставяне_на_финансова_помощ - отвори документа 292.0 KB
  • Бизнес план по мярка „Инвестиции в предприятия” от НППЛВС 2019-2023 г. - отвори документа 167.92 KB
  • Бизнес план по мярка "Инвестиции в предприятия" от НППЛВС 2019-2023 г. - отвори документа 188.5 KB
  • ДЕКЛАРАЦИЯ за дела на преработената собствена суровина, изчислен в проценти към Заявление за предоставяне на финансова помощ по мярка „Инвестиции в предприятия“ от НППЛВС 2019-2023 г. - отвори документа 34.75 KB

 

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

August
Su Mo Tu We Th Fr Sa
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
15 август 2019 г.
Приключва втори прием на заявления по помощ de minimis за тютюнопроизводители, претърпели финансови щети от предходни години;
20 август 2019 г.
Приключва приемът по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г.
31 август 2019 г.
Приключва приемът на заявления за сертифициране на стопанствата в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBAL G A P.

 

Училищен плод

Регистър на получателите на помощи de minimis, съгл. Регламент №1408/2013 г. за три данъчни години, включващи настоящата и предходните две