Текущи обяви

 • Класиране за финансова 2020 година, от прием проведен през периода 17.06 - 27.06.2019 г., на допустимите Заявления за финансово подпомагане по мярка "Инвестиции в предприятия", по определения бюджет със Заповед на Изпълнителния директор на ДФЗ № 03-РД/176 - отвори документа 220.3 KB
 • ОБЩО_Класиране за финансова 2019 г. от прием 17.06-27.06.2019 г. на допустимите заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка "Инвестиции в предприятията", по определен бюджет със Заповед на Изпълнителния директор на ДФЗ № 03-РД/1766/16.05.2019 г - отвори документа 28.63 KB
 • Седмо класиране за финансова 2019 г. от прием 17.06.2019 г. по мярка Инвестиции в предприятията, съгласно заповед на Изпълнителния директор на ДФЗ № 03-РД1766 от 16.05.2019 г. №03-РД1766# от 17.05.2019 г. - отвори документа 12.17 KB
 • Шесто класиране за финансова 2019 г. от прием 17.06.2019 г. по мярка Инвестиции в предприятията, съгласно заповед на Изпълнителния директор на ДФЗ № 03-РД1766 от 16.05.2019 г. №03-РД1766# от 17.05.2019 г. - отвори документа 15.9 KB
 • Пето класиране за финансова 2019 г. от прием 17.06.2019 г. по мярка Инвестиции в предприятията, съгласно заповед на Изпълнителния директор на ДФЗ № 03-РД1766 от 16.05.2019 г. №03-РД1766# от 17.05.2019 г. - отвори документа 23.76 KB
 • Класиране за финансова 2019 година, от допълнителен целеви прием проведен през периода 19 - 20.08.2019 г., на допустимите Заявления за финансово подпомагане по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя", по определения бюджет със Заповед на Изпълнителни - отвори документа 234.79 KB
 • Четвърто_класиране_за_финансова_2019_г. от прием 17.06.2019 г. по мярка Инвестиции в предприятията, съгласно заповед на Изпълнителния директор на ДФЗ № 03-РД1766 от 16.05.2019 г. №03-РД1766# от 17.05.2019 г. - отвори документа 14.35 KB
 • Трето_класиране_за_финансова_2019_г. от прием 17.06.2019 г. по мярка Инвестиции в предприятията, съгласно заповед на Изпълнителния директор на ДФЗ № 03-РД1766 от 16.05.2019 г. №03-РД1766# от 17.05.2019 г. - отвори документа 14.71 KB
 • Второ_класиране_за_финансова_2019_г. от прием 17.06.2019 г. по мярка Инвестиции в предприятията, съгласно заповед на Изпълнителния директор на ДФЗ № 03-РД1766 от 16.05.2019 г. №03-РД1766# от 17.05.2019 г. - отвори документа 15.17 KB
 • Първо_класиране_за_финансова_2019_г. от прием 17.06.2019 г. по мярка "Инвестиции в предприятията", съгласно заповед на Изпълнителния директор на ДФЗ № 03-РД/1766 от 16.05.2019 г.( №03-РД1766# от 17.05.2019 г.) - отвори документа 13.17 KB
 • Заповед № 03-РД/2714 от 17.07.2019 г. за определяне на период на допълнителен целеви прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" за финансова 2019 г. (публикувано на 17.07.2019 г.) - отвори документа 68.3 KB
 • 1. Класиране за финансовата 2019 г. на допустимите заявления за финансово подпомагане по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" от прием 28.01-08.02.2019 г. - публикувано на 16.07.2019 г. - отвори документа 331.4 KB
 • 2. Класиране за финансовата 2020 г. на допустимите заявления за финансово подпомагане по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" от прием 28.01-08.02.2019 г. - публикувано на 16.07.2019 г. - отвори документа 310.51 KB
 • Заповед № 03-РД/1766#1 от 17.05.2019 г. за изменение на Заповед № 03-РД/1766/16.05.2019 г. за прием по мярка "Инвестиции в предприятия" от НППЛВС 2019-2023 г. - отвори документа 33.69 KB
 • Заповед № 03-РД/1766 от 16.05.2019 г. за прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка "Инвестиции в предприятия" от НППЛВС 2019-2023 г. - отвори документа 39.6 KB
 • Заповед за прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка"Преструктуриране и конверсия на лозя" - отвори документа 54.44 KB

 

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

October
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
1 октомври 2019 г.
Започва приемът на заявления по схемата на държавна помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“;
7 октомври 2019 г.
Започва приемът на заявления по помощ de minimis за пчеларите;
7 октомври 2019 г.
Започва приемът на заявления по схемата Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине (прием трети транш угоени прасета);
14 октомври 2019 г.
Започва приемът на заявления по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”;
15 октомври 2019 г.
Приключва приемът на заявления по схемата на държавна помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“;
18 октомври 2019 г.
Приключва приемът на заявления по помощ de minimis за пчеларите;
18 октомври 2019 г.
Приключва приемът на заявления по схемата Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине (прием трети транш угоени прасета);
31 октомври 2019 г.
Приключва приемът на заявления по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”;

 

Училищен плод

Регистър на получателите на помощи de minimis, съгл. Регламент №1408/2013 г. за три данъчни години, включващи настоящата и предходните две