Ръководство - Атидже Алиева-Вели - заместник изпълнителен директор с ресор прилагане на мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР)

small
    Атидже Алиева-Вели е родена в град Девин на 18 септември 1981 г. През 2003 г. завършва бакалавърска степен по „Биотехнологии”, а през 2005 г. се дипломира като магистър в специалност „Индустриални биотехнологии” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. В началото на 2014 г. защитава втора магистърска степен по „Публична администрация” със специализация „Държавна администрация” в Университета за национално и световно стопанство.
  Кариерата й стартира в „Данон Сердика”. В началото на 2007 г. е назначена в ДФЗ като експерт в сектор „Мляко”, като до 2011 г. последователно заема длъжностите старши експерт, главен експерт и началник на сектора. Там се занимава с прилагането, администрирането и отчитането на европейските схеми „Млечни квоти” и „Училищно мляко”.
   От юни 2011 г. оглавява отдел „Методология и контрол” в дирекция „Договориране по прилагане на мерките за развитие на селските райони” и участва активно в разработаването и актуализирането на правилата за работа в дирекцията. Г-жа Алиева-Вели има опит в отчитането на напредъка по прилагане на мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), както и в анализа на пропуските и проблемите по прилагането й в координацията с ЕК.
   Участвала е в много обучения и обмяна на опит с други страни-членки на ЕС като Франция, Австрия, Литва. Говори английски и турски език. Владее руски и френски език.
   С решение на Управителния съвет на ДФ „Земеделие” от 7 ноември 2013 г. Атидже Алиева-Вели е назначена за заместник изпълнителен директор  с ресор ОП „Рибарство и аквакултури 2007-2013“,  Селскостопански пазарни механизми“ и „Технически инспекторат“. 

  От 15.07.2014 г. е зам. – изпълнителен директор на ДФЗ с ресор  прилагане на мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). 

 

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

May
Su Mo Tu We Th Fr Sa
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
13 май 2019 г.
Започва прием на заявления по схема „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция”.
13 юни 2019 г.
Приключва приемът на заявления по схема „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция”
15 май 2019 г.
Приключва приемът на заявления по Схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от семейство Телени червеи (Elateridae)“.
15 май 2019 г.
Приключва приемът на заявления по схема “Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от семейство телени червеи (Elateridae)”.
15 май 2019 г.
Приключва приемът на заявления по de minimis за специализирани месодайни крави под селекционен контрол.
17 май 2019 г.
Приключва приемът на заявления по схема „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете“ - за подпомагане на угоени прасета.
31 май 2019 г.
Земеделските стопани трябва да представят отчетни документи за извършените дейности по третиране на картофените насаждения срещу телен червей.

 

Училищен плод

Регистър на получателите на помощи de minimis, съгл. Регламент №1408/2013 г. за три данъчни години, включващи настоящата и предходните две