Решения на Управителния съвет на ДФЗПротокол № 129 от заседанието на Управителния съвет, състояло се на 20.07.2018 г.

20.07.2018 - Протокол № 129 от заседанието на Управителния съвет, състояло се на 20.07.2018 г. 324935 bytes-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Протокол № 128 от заседанието на Управителния съвет, състояло се на 18.07.2018 г.

18.07.2018 - Протокол № 128 от заседанието на Управителния съвет, състояло се на 18.07.2018 г. 324374 bytes-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Протокол № 127 от заседанието на Управителния съвет, състояло се на 12.07.2018 г.

18.07.2018 - Протокол № 127 от заседанието на Управителния съвет, състояло се на 12.07.2018 г. 376216 bytes-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Протокол № 126 от заседанието на Управителния съвет, състояло се на 11.06.2018 г.

12.06.2018 - Протокол № 126 от заседанието на Управителния съвет, състояло се на 11.06.2018 г. 92662 bytes-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Протокол № 125 от заседанието на Управителния съвет, състояло се на 25.04.2018 г.

26.04.2018 - Протокол № 125 от заседанието на Управителния съвет, състояло се на 25.04.2018 г. 88999 bytes-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Протокол № 124 от заседанието на Управителния съвет, състояло се на 29.03.2018 г.

29.03.2018 - Протокол № 124 от заседанието на Управителния съвет, състояло се на 29.03.2018 г. 111528 bytes-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Протокол № 123 от заседанието на Управителния съвет, състояло се на 12.03.2018 г.

13.03.2018 - Протокол № 123 от заседанието на Управителния съвет, състояло се на 12.03.2018 г. 277931 bytes-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Протокол № 122 от заседанието на Управителния съвет, състояло се на 16.01.2018 г.

16.01.2018 - Протокол № 122 от заседанието на Управителния съвет, състояло се на 16.01.2018 г. 244679 bytes-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Предишна 1 3 4 5 6 7

 
 
 

 

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

July
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
19 юли 2018 г.
Започва прием по Схема за държавна помощ „де минимис“, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 за регистрираните по Наредба № 3 от 1999 г земеделски стопани за отглеждащи овце-майки и/или кози-майки
19 юли 2018 г.
Започва прием по Схема за държавна помощ „де минимис“, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 на земеделски стопани-животновъди, чиито животни са засегнати от болестта чума по дребните преживни животни в област Ямбол и област Бургас, отглеждащи овце-майки и/или кози-майки
20 юли 2018 г.
Започва прием по подмярка 4_1_2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) за периода 2014 - 2020 г , през Интегрираната система за управление и наблюдение (ИСУН)

 

Училищен плод

Регистър на получателите на помощи de minimis, съгл. Регламент №1408/2013 г. за три данъчни години, включващи настоящата и предходните две