INFORMATION CENTER

 INFORMATION CENTER

State Fund Agriculture – Paying Agency
Operator: + 359 2/81-87-100; + 359 2/81-87-202
 
Visiting days for beneficiaries 
 
RURAL DEVELOPMENT PROGRAMME
 
Visiting day – Monday-Friday from 9:00 to 17:30
 
For contacting the Contracting Directorate (CD) please call + 359 2/ 8187 222 и + 359 2/ 8187 272. You will receive information about the conditions, required documents and deadlines for application, as well as the signing of annexes to existing contracts. You can check the status of submitted projects on the website http://www.prsr.bg.
E-mails of Contracting Directorate: vaprosi_obshtini_prsr@dfz.bg for applicants under municipal measures and chastni_prsr@dfz.bg for applicants under private farm measures of the Rural Development Programme.
 
Payment Authorization Directorate is responsible for the processing of the claims for payment and the verification of fulfilled obligations on the part of the beneficiaries after they sign their contracts.
 
If you have a signed contract under RDP 2007-2013 and RDP 2014 – 2020 and you have questions about the payment of aid or implementation of contractual obligations after payment, please mail them to: vaprosi_obshtini_prsr@dfz.bg, chastni_opprsr@dfz.bg or info_leader@dfz.bg
 
Information is available also on tel. + 359 2/ 8187 600 and + 359 2/ 8187 400 ext. 746
 
and at the regional offices of SF Agriculture and the territorial units of the National Agricultural Advisory Service. 
 
If you have an approved project under Measure 19 Community Led Local Development (CLLD)/Leader, please call + 359 2/ 8187 400, ext. 828.
 
 
 
DIRECT PAYMENTS
 
Visiting day – Wednesday from 9:00 to 17:30 /Book a visiting hour on + 359 2/ 8187 589
 
For information about Measure 214 Agri-environment Payments, Measure 10 Agri-environment and climate and Measure 11 Organic Farming please call + 359 2/ 8187 203 or mail to aep@dfz.bg.
For information about other schemes and measures, administered by the Direct Payments Directorate, please contact + 359 2/ 8187 449 and + 359 2/ 8187 479 or mail to sepp@dfz.bg.
 
You can receive information also from the regional offices of SF Agriculture and the municipal offices of the Ministry of Agriculture and Foods.
 
AGRICULLTURAL MARKET MECHANISMS
Visiting day – Monday-Friday from 9:00 to 17:30
Wine Department: + 359 2/ 8187 505; + 359 2/ 8187 514; + 359 2/ 8187 534
Fruit and Vegetables Department: + 359 2/ 8187 506
Apiary, Milk and Intervention Department: + 359 2/ 8187 696,
Promotional Programmes: + 359 2/ 8187 507 and + 359 2/8187 517
Trade Mechanisms Department: + 359 2/ 8187 530
 Information is available also at the regional offices of SF Agriculture.
 
 
STATE AID
 
Visiting day – Thursday from 13:00 to 17:00
 
Short-Term Support Schemes Directorate: + 359 2/8187 316 and e-mail: kratkosp@dfz.bg.
Investment Support Schemes Directorate: + 359 2/ 8187 216 and e-mail: investsp@dfz.bg.
 Information is available also at the regional offices of SF Agriculture.
                            
                              
FISHERIES AND AQUACULTURE, SAPARD
 
Visiting day – Thursday from 13:00 to 17:00
 
Fisheries and Aquaculture Directorate: + 359 2/ 8187 536 and + 359 2/ 8187 543 
and e-mail: ribarstvo@dfz.bg.
SAPARD Directorate: + 359 2/8187 169, + 359 2/8187 283, + 359 2/ 8187 291 and e-mail: sapard@dfz.bg.
Information is available also at the regional offices of SF Agriculture.

 

 

 

CURRENT APPLICATION PERIODS

October
Su Mo Tu We Th Fr Sa
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
1 октомври 2018 г.
Започва прием на заявления за целеви кредит за закупуване на минерелен тор и/или семена и използването на неокончателно сертифицирани собствени семена за производство на пшеница, реколта 2019 г.
5 октомври 2018 г
Започва прием на документи за реализацията на млякото и млечните продукти, които са произвели животновъдите, кандидатствали по схемите за обвързано подпомагане за млечни крави, за овце-майки и/или кози-майки и биволи на директните плащания за Кампания 2018 и подаване и декларации за разпределение на новородените и регистрирани телета в стопанството.
15 октомври 2018 г.
Започва прием по схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите в трайните насаждения през зимния период”
За закупуването на продукти за растителна защита и продукти за ускоряване на процесите на гниене на листата на овощните видове, ягоди и малини, които се прилагат през есента в периода на масов листопад.
22 октомври 2018 г.
Приключва приемът по по подмярка 4_1_2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) за периода 2014 - 2020 г , през Интегрираната система за управление и наблюдение (ИСУН)
31 октомври 2018 г.
Приключва приемът по схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите в трайните насаждения през зимния период”.
31 октомври 2018 г.
Приключва прием на документи за реализацията на млякото и млечните продукти, които са произвели животновъдите, кандидатствали по схемите за обвързано подпомагане за млечни крави, за овце-майки и/или кози-майки и биволи на директните плащания за Кампания 2018 и подаване и декларации за разпределение на новородените и регистрирани телета в стопанството.

 

School Fruit

 

Register of recipients of aid de minimis, in accordance with Regulation №1408 / 2013 for three fiscal years, including the current and previous two