Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието

Антикорупция

 

 Подаване на сигнали за корупция

     Сигнали за корупция, незаконни или неправомерни действия или бездействия на длъжностни лица от администрацията на ДФ „Земеделие, както и сигнали за корупционно нарушение  или за конфликт на интереси по смисъла на ЗПКОНПИ се подават в писмен или електронен вид и постъпват в Централно управление на Фонда, чрез:
 - регистриране в деловодната система на ЦУ или ОД на ДФ „Земеделие“;
 - по електронна поща на адрес: signali@dfz.bg;
 - на телефон 0700-106-16.

    Всеки сигнал следва да съдържа:
 1. органа, до който се подава;
 2. трите имена, единен граждански номер, адрес, телефон, факс и електронен адрес на подателя, ако има такъв;
 3. имената на лицето, срещу което се подава сигналът и заеманата от него длъжност, ако подателят разполага с данни за нея;
 4. конкретни данни за твърдяното нарушение, в т. ч. място и период на извършване на нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които е било извършено;
 5. позоваване на документи или други източници, които съдържат информация, подкрепяща изложеното в сигнала, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация;
 6. дата на подаване на сигнала;
 7. подпис на подателя.

   Съгласно разпоредбите на чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години“.
 
   ДФ „Земеделие“  гарантира анонимност на гражданите.

June
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2