Държавен фонд "Земеделие"

 • София 1618, "Цар Борис III" 136,
 • ЕИК: 121100421
 • 02/81-87-100, 02/81-87-202
 • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието

Инспекторат - НОРМАТИВНА УРЕДБА

Дейността на Инспектората се осъществява в съответствие със следните нормативни и административни актове:

 1. Закон за администрацията
 2. Закон за държавния служител
 3. Закон за предовратяване и установяване на конфликт на интереси
 4. Административно процесуален кодекс
 5. Кодекс за поведение на служителите на държавната администрация
 6. Устройствен правилник на ДФ"Земеделие"
 7. Интегрирана стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност. Приета на заседание на МС на 18.11.2009г.
 • 14.12.2018 г. - Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси в ДФ „Земеделие" - отвори документа 989.62 KB
 • Вътрешни_правила_Инспекторат - отвори документа 690.11 KB
 • 26.11.2021 - Методика за оценка на корупционния риск в ДФ „Земеделие" - отвори документа 9.11 MB
 • 26.11.2021 - Вътрешни правила за прилагане на антикорупционни процедури, в това число и за докладване при откриване/установяване и/или наличие на информация за допуснати греши измами, злоупотреби и др. в ДФ „Земеделие“ - отвори документа 397.11 KB
June
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2