18.07.2018 г. - Указания за предоставяне на помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) 1408/2013, на регистрираните по Наредба № 3 от 1999 г. земеделски стопани, отглеждащи овце-майки и/или кози-майки

  • 18.07.2018 г. - Указания за предоставяне на помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) 1408/2013, на регистрираните по Наредба № 3 от 1999 г. земеделски стопани, отглеждащи овце-майки и/или кози-майки - отвори документа 258.61 KB
От 1 януари 2022 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени

257 293 104 лв

November
Su Mo Tu We Th Fr Sa
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3