15.04.2021 - Указания за прилагане на помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) 1407/2013, на кланици за организиране изкупуването на дребни преживни животни, за компенсиране на част от разходите, свързани с транспорт, логистика и последваща реализация

  • 15.04.2021 - Указания за прилагане на помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) 1407/2013, на кланици за организиране изкупуването на дребни преживни животни, за компенсиране на част от разходите, свързани с транспорт, логистика и последваща реализация - отвори документа 2.21 MB
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

51 919 470 лв

March
Su Mo Tu We Th Fr Sa
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1