17.06.2020 г. - Указания за предоставяне на помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) 1408/2013, на земеделски стопани за покриване разходите по задължителни мерки за контрол за съответствие, във връзка с участие в схема защитено наименование за произх...

  • 17.06.2020 г. - Указания за предоставяне на помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) 1408/2013, на земеделски стопани за покриване разходите по задължителни мерки за контрол за съответствие, във връзка с участие в схема защитено наименование за произх... - отвори документа 2.32 MB
От 1 януари 2022 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени

257 293 104 лв

November
Su Mo Tu We Th Fr Sa
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3