18.04.2019 г. - Указания за предоставяне на минимална помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 на Комисията, изменен с Регламент (ЕС) 2019/316, на земеделските стопани-животновъди, отглеждащи специализирани месодайни крави под селекционен ко

  • 18.04.2019 г. - Указания за предоставяне на минимална помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 на Комисията, изменен с Регламент (ЕС) 2019/316, на земеделските стопани-животновъди, отглеждащи специализирани месодайни крави под селекционен ко - отвори документа 259.54 KB
От 1 януари 2022 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени

257 293 104 лв

November
Su Mo Tu We Th Fr Sa
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3