18.05.2022 - Указания за предоставяне на помощ de minimis за 2022 г., съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 на земеделски стопани за възстановяване на производствения потенциал на площите, поради настъпило неблагоприятно климатично събитие градушка

18.05.2022 - Указания за предоставяне на помощ de minimis за 2022 г., съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 на земеделски стопани за възстановяване на производствения потенциал на площите, поради настъпило неблагоприятно климатично събитие градушка през м. август 2021 г. в обл. Пловдив
  • 18.05.2022 - Указания за предоставяне на помощ de minimis за 2022 г., съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 на земеделски стопани за възстановяване на производствения потенциал на площите, поради настъпило неблагоприятно климатично събитие градушка през м. - отвори документа 42.25 KB
От 1 януари 2022 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени

257 293 104 лв

November
Su Mo Tu We Th Fr Sa
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3