18.06.2020 - УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОМОЩ DE MINIMIS СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 1407/2013 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2013 Г. НА ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВИЯ С ХРАНИ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ЧАСТ ОТ РАЗХОДИТЕ ЗА ТРАНСПОРТ, ДИСТРИБУЦИОННА ЛОГИСТИКА И МАРКЕТИНГ НА ПЪРВИЧНА ЗЕМ...

От 1 януари 2022 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени

257 293 104 лв

November
Su Mo Tu We Th Fr Sa
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3