21.07.2020 - Списъци на допустимите бенефициери по „помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на обекти за търговия с храни за компенсиране на част от разходите за транспорт, логистика и маркетинг на първична земеделска продукция

От 1 януари 2022 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени

257 293 104 лв

November
Su Mo Tu We Th Fr Sa
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3