29.10.2020 - Помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) 1408/2013, на регистрираните по Наредба №3 от 1999 г. земеделски стопани, отглеждащи крави и/или юници и/или биволи, овце майки и/или кози майки (втори прием) - изменение

  • 29.10.2020 - Помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) 1408/2013, на регистрираните по Наредба №3 от 1999 г. земеделски стопани, отглеждащи крави и/или юници и/или биволи, овце майки и/или кози майки (втори прием) - изменение - отвори документа 2.1 MB
От 1 януари 2022 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени

257 293 104 лв

November
Su Mo Tu We Th Fr Sa
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3