01.04.2020 - Указания за прилагане на помощ de minimis съгласно Регламент (ЕС) 1407/2013 на кланици, за организиране изкупуването на дребни преживни животни за компенсиране на част от разходите, свързани с транспорт, логистика и последваща реализация на

  • 01.04.2020 - Указания за прилагане на помощ de minimis съгласно Регламент (ЕС) 1407/2013 на кланици, за организиране изкупуването на дребни преживни животни за компенсиране на част от разходите, свързани с транспорт, логистика и последваща реализация на - отвори документа 227.37 KB
От 1 януари 2022 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени

257 293 104 лв

November
Su Mo Tu We Th Fr Sa
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3