Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието

Нотифицирана държавна помощ28.04.2022 - Указания за прилагане на схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“, настъпили през 2021 г.

28.04.2022 - Указания за прилагане на схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“, настъпили през 2021 г. 124416 bytes28.04.2022 - Пълномощно по образец (физически лица) 52224 bytes28.04.2022 - Пълномощно по образец (юридически лица) 50176 bytes28.04.2022 - Справка-образец за изчисляване на средногодишно производство 45056 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

04.04.2022 - Указания за прилагане на схема за държавна помощ „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете” през 2022 г. – изменение

04.04.2022 - 04.04.2022 - Указания за прилагане на схема за държавна помощ „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете” през 2022 г. – изменение 164864 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.02.2022 - Справки за броя на животните, при кандидатстване за подпомагане по държавна помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете и птиците през 2022 г.:

23.02.2022 - • Справка свине майки - образец; 41472 bytes23.02.2022 - • Справка свине угояване I и II транш - образец; 51200 bytes23.02.2022 - • Справка свине угояване III транш - образец; 45568 bytes23.02.2022 - • Справка бройлери - образец; 48128 bytes23.02.2022 - • Справка патици - образец; 46592 bytes23.02.2022 - • Справка кокошки носачки- образец ;  51712 bytes23.02.2022 - • Справка родители - образец  58880 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.02.2022 - Указания за прилагане на схема за държавна помощ „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете” през 2022 г.

21.02.2022 - 21.02.2022 - Указания за прилагане на схема за държавна помощ „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете” през 2022 г.  163840 bytes21.02.2022 - 21.02.2022 - Пълномощно-образец за физически лица 66048 bytes21.02.2022 - 21.02.2022 - Пълномощно-образец за юридически лица 67584 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.02.2022 - Указания за прилагане на схема за държавна помощ „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците” през 2022 г.

21.02.2022 - 21.02.2022 - Указания за прилагане на схема за държавна помощ „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците” през 2022 г. 240128 bytes21.02.2022 - 21.02.2022 - Пълномощно-образец за физически лица 81920 bytes21.02.2022 - 21.02.2022 - Пълномощно-образец за юридически лица 74752 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.01.2022 - Справки за отчитане броя на животните, подпомогнати по държавна помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете и птиците през 2021 г.:

18.01.2022 - • Справка за отчитане на свине-угояване; 51200 bytes18.01.2022 - • Справка за отчитане на бройлери; 113664 bytes18.01.2022 - • Справка за отчитане на патици; 59904 bytes18.01.2022 - • Справка за отчитане на кокошки носачки;  50176 bytes18.01.2022 - • Справка за отчитане на родители 53248 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.11.2021 - Указания за прилагане на схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“, настъпили през 2021 г. (градуш

22.11.2021 - 22.11.2021 - Указания за прилагане на схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“, настъпили през 2021 г. (градушка 2353184 bytes22.11.2021 - 22.11.2021 - Пълномощно по образец (физически лица) 52736 bytes22.11.2021 - 22.11.2021 - Пълномощно по образец (юридически лица) 51200 bytes22.11.2021 - 22.11.2021 - Справка-образец за изчисляване на средногодишно производство 45056 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

03.11.2021 - Указания за прилагане на схема на държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на COVID-19“

03.11.2021 - 03.11.2021 - Указания за прилагане на схема на държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на COVID-19“  350549 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------
Предишна 1 3 4 5 6 7 8 9 13 14

 
May
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4