Нотифицирана държавна помощ02.09.2022 - Указания за прилагане на схема на държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ - изменения

02.09.2022 - 02.09.2022 - Указания за прилагане на схема на държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ - изменения 51736 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.08.2022 - Указания за прилагане на схема на държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“

26.08.2022 - 26.08.2022 - Указания за прилагане на схема на държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ 64564 bytes26.08.2022 - 30.08.2022 - Пълномощно-образец за физически лица 86528 bytes26.08.2022 - 30.08.2022 - Пълномощно-образец за юридически лица 88064 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.06.2022 - Указания за прилагане на схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“, настъпили през 2022 г. (градушка

30.06.2022 - 30.06.2022 - Указания за прилагане на схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“, настъпили през 2022 г. (градушка 42880 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.04.2022 - Указания за прилагане на схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“, настъпили през 2021 г.

28.04.2022 - Указания за прилагане на схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“, настъпили през 2021 г. 124416 bytes28.04.2022 - Пълномощно по образец (физически лица) 52224 bytes28.04.2022 - Пълномощно по образец (юридически лица) 50176 bytes28.04.2022 - Справка-образец за изчисляване на средногодишно производство 45056 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

04.04.2022 - Указания за прилагане на схема за държавна помощ „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете” през 2022 г. – изменение

04.04.2022 - 04.04.2022 - Указания за прилагане на схема за държавна помощ „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете” през 2022 г. – изменение 164864 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.02.2022 - Справки за броя на животните, при кандидатстване за подпомагане по държавна помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете и птиците през 2022 г.:

23.02.2022 - • Справка свине майки - образец; 41472 bytes23.02.2022 - • Справка свине угояване I и II транш - образец; 51200 bytes23.02.2022 - • Справка свине угояване III транш - образец; 45568 bytes23.02.2022 - • Справка бройлери - образец; 48128 bytes23.02.2022 - • Справка патици - образец; 46592 bytes23.02.2022 - • Справка кокошки носачки- образец ;  51712 bytes23.02.2022 - • Справка родители - образец  58880 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.02.2022 - Указания за прилагане на схема за държавна помощ „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете” през 2022 г.

21.02.2022 - 21.02.2022 - Указания за прилагане на схема за държавна помощ „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете” през 2022 г.  163840 bytes21.02.2022 - 21.02.2022 - Пълномощно-образец за физически лица 66048 bytes21.02.2022 - 21.02.2022 - Пълномощно-образец за юридически лица 67584 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.02.2022 - Указания за прилагане на схема за държавна помощ „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците” през 2022 г.

21.02.2022 - 21.02.2022 - Указания за прилагане на схема за държавна помощ „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците” през 2022 г. 240128 bytes21.02.2022 - 21.02.2022 - Пълномощно-образец за физически лица 81920 bytes21.02.2022 - 21.02.2022 - Пълномощно-образец за юридически лица 74752 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

11 672 785 лв

January
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
6 януари 2023 г.
Краен срок за кандидатстване по BG06RDNP001-6.013 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г.
31 януари 2023 г.
Kраен срок за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г.