Държавен фонд "Земеделие"

 • София 1618, "Цар Борис III" 136
 • 02/81-87-100, 02/81-87-202
 • dfz@dfz.bg

 

Министерство на земеделието, храните и горите

Сигнали за измами и корупционни практики

0700-106-16

(на цената на един градски разговор)

signali@dfz.bg

Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Кампания 2019

 • Заповед № РД 09-493 от 24.06.2020г. за изменение на заповед № РД 09-264 от 12.03.2020г. за плащането за един допустим хектар по Схемата за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци за Кампания 2019 - отвори документа 69.82 KB
 • Заповед № РД 09-487 от 24.06.2020г. за изменение на заповед № РД 09-263 от 12.03.2020г. за плащането за един допустим хектар по Схемата за обвързано подпомагане за плодове (основна група) за Кампания 2019 - отвори документа 75.14 KB
 • Заповед № РД 09-488 от 24.06.2020г. за изменение на заповед № РД 09-266 от 12.03.2020г. за плащането за един допустим хектар по Схемата за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде) за Кампания 2019 - отвори документа 73.65 KB
 • Заповед № РД 09-490 от 24.06.2020г. за изменение на заповед № РД 09-262 от 12.03.2020г. за плащането за един допустим хектар по Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (пипер) за Кампания 2019 - отвори документа 74.81 KB
 • Заповед № РД 09-491 от 24.06.2020г. за изменение на заповед № РД 09-269 от 12.03.2020г. за плащането за един допустим хектар по Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши) за Кампания 2019 - отвори документа 73.79 KB
 • Заповед № РД 09-492 от 24.06.2020г. за изменение на заповед № РД 09-268 от 12.03.2020г. за плащането за един допустим хектар по Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (картофи, лук и чесън) за Кампания 2019 - отвори документа 72.42 KB
 • Заповед № РД 09-489 от 24.06.2020г. за изменение на заповед № РД 09-267 от 12.03.2020г. за плащането за един допустим хектар по Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжан) за Кампания 2019 - отвори документа 73.24 KB
 • Заповед № РД 09-428 от 29.05.2020г. за определяне размера на плащането за един допустим хектар по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) за Кампания 2019 - отвори документа 125.01 KB
 • Заповед № РД 09-390 от 07.05.2020г. за определяне размера на плащането за един допустим хектар по схемата за обвързано подпомагане за протеинови култури (СПК) за Кампания 2019 - отвори документа 120.95 KB
 • Заповед РД 09-344/10.04.2020г. за определяне размера на плащането за един допустим хектар по Схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда (ЗДП) за Кампания 2019 - отвори документа 147.51 KB
 • Заповед № РД 09-306/20.03.2020г. за определяне размера на подпомагане по Схемата за преразпределително плащане (СПП) за Кампания 2019 - отвори документа 140.34 KB
 • Заповед № РД 09-228/28.02.2020г. с която се одобрява окончателния специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2019 - отвори документа 212.3 KB
 • Заповед РД 09-267/12.03.2020г. за определяне размера на плащането за един допустим хектар по Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжан) за Кампания 2019 - отвори документа 190.57 KB
 • Заповед РД 09-268/12.03.2020г. за определяне размера на плащането за един допустим хектар по Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (картофи, лук и чесън) за Кампания 2019 - отвори документа 190.73 KB
 • Заповед РД 09-269/12.03.2020г. за определяне размера на плащането за един допустим хектар по Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши) за Кампания 2019 - отвори документа 190.77 KB
 • Заповед РД 09-262/12.03.2020г. за определяне размера на плащането за един допустим хектар по Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (пипер) за Кампания 2019 - отвори документа 190.08 KB
 • Заповед РД 09-264/12.03.2020г. за определяне размера на плащането за един допустим хектар по Схемата за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци за Кампания 2019 - отвори документа 189.97 KB
 • Заповед РД 09-266/12.03.2020г. за определяне размера на плащането за един допустим хектар по Схемата за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде) за Кампания 2019 - отвори документа 189.98 KB
 • Заповед РД 09-263/12.03.2020г. за определяне размера на плащането за един допустим хектар по Схемата за обвързано подпомагане за плодове (основна група) за Кампания 2019 - отвори документа 190.0 KB
 • Индикативен график за извършване на плащания по схемите и мерките за директни плащания - Кампания 2019 - отвори документа 14.67 KB
 • 26.02.2020 - ЗАПОВЕД № РД 09-212 за определяне размера на плащането за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството за 2019 г., за изкупеното и премирано в референтния период 2007 - 2009 г., количество тютюн по сортови групи - отвори документа 218.02 KB
 • Инструкция за попълване на описа към декларацията по чл.32, ал.1 от Наредба № 3 от 17.02.2015г. - отвори документа 245.21 KB
 • Електронен опис по схемите за обвързано подпомагане на плодове и зеленчуци - кампания 2019 - отвори документа 28.45 KB
 • Заповед № РД 09-1142 от 09.12.2019г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол (ДПЖСК) за Кампания 2019 - отвори документа 192.15 KB
 • Заповед № РД 09-1121 от 04.12.2019г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави за Кампания 2019 - отвори документа 191.59 KB
 • Заповед № РД 09-1120 от 04.12.2019г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници за Кампания 2019 - отвори документа 191.76 KB
 • Заповед № РД 09-1123 от 04.12.2019г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол за Кампания 2019 - отвори документа 191.77 KB
 • Заповед № РД 09-1122 от 04.12.2019г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол за Кампания 2019 - отвори документа 191.58 KB
 • Заповед № РД 09-1124 от 04.12.2019г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по Схемата за обвързано подпомагане за биволи за Кампания 2019 - отвори документа 191.18 KB
 • Заповед № РД 46-485 от 27.11.2019г. с която се одобрява проект на специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане" за Кампания 2019 - отвори документа 258.88 KB
 • Заповед № РД 09-1084 от 27.11.2019г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки в планински райони за Кампания 2019 - отвори документа 192.07 KB
 • Заповед № РД 09-1085 от 27.11.2019г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони за Кампания 2019 - отвори документа 192.25 KB
 • Заповед № РД 09-1066 от 22.11.2019г. за изменение на заповед № РД 09-957 от 10.10.2019г. за плащането по Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството за Кампания 2019 - отвори документа 188.56 KB
 • Заповед № 03 РД/4473 от 24.10.2019г. за стартиране на "Системата за въвеждане на данни от външни институции (СВДВИ)" за Кампания 2019 - Контролиращи лица - отвори документа 53.21 KB
 • Заповед № РД 09-957 от 10.10.2019г. за определяне размера на плащането на едно допустимо животно по Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството за Кампания 2019 - отвори документа 192.71 KB
 • Заповед № РД 09-947 от 09.10.2019г. за определяне размера на плащането на едно допустимо животно по Схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързанa с производството за Кампания 2019 - отвори документа 192.94 KB
 • Инструкция за попълване на описа на реализирано мляко и/или млечни продукти - отвори документа 515.19 KB
 • Инструкция за попълване на описа на реализираните животни - отвори документа 538.17 KB
 • Образец на електронен опис на документите, доказващи реализация на животни в България – за изтегляне - отвори документа 1.28 MB
 • Образец на електронен опис на документите, доказващи реализация на животни извън България – за изтегляне - отвори документа 1.27 MB
 • Образец на електронен опис на документите, доказващи реализация на произведено мляко и/или еквивалента му в млечни продукти за юридически лица (ЮЛ) – за изтегляне - отвори документа 1.55 MB
 • Образец на електронен опис на документите, доказващи реализация на произведено мляко и/или еквивалента му в млечни продукти за физически лица (ФЛ) – за изтегляне - отвори документа 1.57 MB
 • Образец на електронен опис на документите, доказващи реализация на произведено мляко и/или еквивалента му в млечни продукти за еднолични търговци (ET) – за изтегляне - отвори документа 1.54 MB
 • Заповед № 03 РД/3475 от 28.08.2019 г. за стартиране на "Системата за въвеждане на данни от външни институции (СВДВИ)" за Кампания 2019 - отвори документа 789.95 KB
 • Заповед № ОЗ-РД/1726#1 от 03.06.2019г. за удължаване срока за подаване на заявления по схеми и мерки в Системата за електронни услуги (СЕУ) на ДФ "Земеделие" - отвори документа 27.99 KB
 • Заповед № ОЗ-РД/1726 от 13.05.2019г. за предоставяне на възможност за подаване на заявления по схеми и мерки в Системата за електронни услуги на ДФ "Земеделие" - отвори документа 23.01 KB
 • Наръчник за кандидатстване по директни плащания за Кампания 2019 - отвори документа 1.0 MB
 • Заповед № 09-232 от 01.03.2019 г. за определяне на прием на заявления за подпомагане по реда на Наредба № 5 от 2009 г. за кампания 2019 относно мерките, финансирани от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. - отвори документа 640.54 KB

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

September
Su Mo Tu We Th Fr Sa
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
2 септември 2020 г.
Приключва приемът на заявления по помощта de minimis за земеделски стопани, отглеждащи плодове и зеленчуци, винени лозя и маслодайна роза, както и на земеделски стопани с пропаднали площи (плодове и зеленчуци) под 100%.
10 септември 2020 г.
Започва приемът на заявления по помощта de minimis за компенсиране на щети от пожар, през 2020 г.
21 септември 2020 г.
Приключва приемът на заявления по подмярка 21.1 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани - COVID 1.
21 септември 2020 г.
Приключва приемът на заявления по подмярка 21.2 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани - COVID 2.
21 септември 2020 г.
Приключва приемът на заявления по помощта de minimis за компенсиране на щети от пожар, през 2020 г.
30 септември 2020 г.
Приключва прием по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец - Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)“
30 септември 2020 г.
Приключва прием по схемата „Помощ за сертифициране на стопанствата в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P.”