Държавен фонд "Земеделие"

 • София 1618, "Цар Борис III" 136
 • 02/81-87-100, 02/81-87-202
 • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 90
Сигнали за измами и корупционни практики

0700-106-16

(на цената на един градски разговор)

signali@dfz.bg

Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието, храните и горите

Кампания 2021

 • Заповед № РД 09-683 от 08.07.2021г. за изменение на т.II от Заповед № РД 09-499 от 12.07.2016г. за прилагане на кръстосаното съответствие - отвори документа 222.57 KB
 • Методика за прилагане на кръстосаното съответствие в България - отвори документа 926.89 KB
 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВХОДЯЩА РЕГИСТРАЦИЯ 2021 - форма за физически лица (образец) - отвори документа 253.85 KB
 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВХОДЯЩА РЕГИСТРАЦИЯ 2021 - форма за ЕТ/Юридически лица (образец) - отвори документа 255.8 KB
 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ 2021 - форма за физически лица (образец) - отвори документа 863.37 KB
 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ 2021 - форма за ЕТ/Юридически лица (образец) - отвори документа 854.15 KB
 • Приложение за кандидатстване по мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ (образец) - отвори документа 552.06 KB
 • Резултати от автоматични проверки на въведените данни в заявление за подпомагане по директни плащания кампания 2021 - отвори документа 450.15 KB
 • Резултати от автоматични проверки на въведените данни по ЗДП в заявление за подпомагане по директни плащания за кампания 2021 - отвори документа 372.88 KB
 • Приложение към заявлението за подпомагане съгласно чл. 17, пар. 8 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 - за площи с памук (образец) - отвори документа 559.44 KB
 • Приложение към заявлението за подпомагане съгласно чл. 17, пар. 7 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 - за площи с коноп (образец) - отвори документа 645.52 KB
 • Приложение за кандидати първа година по мярка 10 „Агроекология и климат” 2021 (образец) - отвори документа 474.93 KB
 • Приложение за кандидати поредна година по мярка 10 „Агроекология и климат” 2021 (образец) - отвори документа 504.28 KB
 • Приложение за кандидати първа година по мярка 11 „Биологично земеделие” 2021 (образец) - отвори документа 492.9 KB
 • Приложение за кандидати поредна година по мярка 11 „Биологично земеделие” 2021 (образец) - отвори документа 495.8 KB
 • ЗАПОВЕД № РД09-216 от 12.03.2021 г. за определяне на прием на заявления за подпомагане за кампания 2021 по реда на НАРЕДБА № 5 от 2009 г. относно мерките, финансирани от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. - отвори документа 359.1 KB
 • Заповед №РД 09-190 от 01.03.2021г. с която се одобрява окончателния слой "Постоянно затревени площи" за Кампания 2021 - отвори документа 1.05 MB
 • Заповед 03-РД/820 от 08.03.2021г., с която се определят условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки в Системата за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“ - отвори документа 249.21 KB
 • Наръчник за кандидатстване по Директни плащания Кампания 2021 (изготвен от МЗХГ) - отвори документа 155.85 KB
July
Su Mo Tu We Th Fr Sa
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31