Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

 

Министерство на земеделието, храните и горите

Сигнали за измами и корупционни практики

0700-106-16

(на цената на един градски разговор)

signali@dfz.bg

Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци - СЗ (зеле, дини и пъпеши)

Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци - СЗ


(зеле, дини и пъпеши)

Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за главесто зеле, дини и пъпеши имат земеделски стопани на територията на цялата страна, които стопанисват минимум 0,5 ха (заедно или по отделно) допустими за подпомагане площи от главесто зеле, дини и/или пъпеши - полско производство.

Заявените площи подлежат на подпомагане, когато:

♦ минималната площ на парцела със зеленчуци от горепосочените видове е 0,1 ха;

♦ площите отговарят на условията за подпомагане;

♦ от заявените за подпомагане площи през годината на заявяване е получен минимален добив от културите, които са заявени за подпомагане.

Размерът на помощта по схемата се определя за толкова заявени и допустими за подпомагане хектари, за колкото земеделските стопани са реализирали минималното количество зеленчуци и са представили доказателства за това.

Земеделските стопани получават завишено плащане на площ за първите до 30 хектара, за които имат право на подпомагане и плащане с по-нисък размер за допустимите за подпомагане площи над 30-я ха.

Кандидатите удостоверяват получаването на минимални добиви, като предоставят декларация и електронен опис по образец, както и документи, доказващи реализацията. Документите се предоставят в ОД на ДФЗ-РА в периода 1-31 януари на годината, следваща годината на подаване на заявление.

Документите, които ще се използват за доказване на минимални добиви за Кампания 2017 трябва да са издадени в периода 1 фев. 2017г. - 31 януари 2018 г.

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

September
Su Mo Tu We Th Fr Sa
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
2 септември 2020 г.
Приключва приемът на заявления по помощта de minimis за земеделски стопани, отглеждащи плодове и зеленчуци, винени лозя и маслодайна роза, както и на земеделски стопани с пропаднали площи (плодове и зеленчуци) под 100%.
10 септември 2020 г.
Започва приемът на заявления по помощта de minimis за компенсиране на щети от пожар, през 2020 г.
21 септември 2020 г.
Приключва приемът на заявления по подмярка 21.1 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани - COVID 1.
21 септември 2020 г.
Приключва приемът на заявления по подмярка 21.2 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани - COVID 2.
21 септември 2020 г.
Приключва приемът на заявления по помощта de minimis за компенсиране на щети от пожар, през 2020 г.
30 септември 2020 г.
Приключва прием по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец - Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)“
30 септември 2020 г.
Приключва прием по схемата „Помощ за сертифициране на стопанствата в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P.”