Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

 

Министерство на земеделието, храните и горите

Сигнали за измами и корупционни практики

0700-106-16

(на цената на един градски разговор)

signali@dfz.bg

Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Схема за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци (СЗO)

СХЕМА ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ОРАНЖЕРИЙНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ (СЗО)

Право на подпомагане по схемата имат земеделски стопани, които:

Стопанисват минимум 0,5 хектара допустими площ със зеленчуци (заедно или по отделно) в оранжерии от следните видове култури: домати, пипер и краставици, и/или със зеленчуци – полско производство (заедно или поотделно) от следните видове култури: домати, пипер, краставици, корнишони, главесто зеле, кромид лук (зрял), патладжан, моркови, чесън (зрял) и картофи, когато;

♦ минималната площ на парцела със зеленчуци от горепосочените видове е 0,1 ха;

♦ площите отговарят на условията за подпомагане;

♦ от заявените за подпомагане площи през годината на заявяване е получен минимален добив от културите, които са заявени за подпомагане.

Земеделските стопани получават подпомагане по схемата, когато от тях през годината на заявяване е получен и реализиран на пазара минимален добив поне за една от заявените за подпомагане култури – оранжерийно производство.

 Размерът на помощта по схемата се определя на брой допустими за подпомагане хектари отглеждана култура, от които земеделските стопани са реализирали среден добив, съгласно приложение № 5 на Наредба 3. Подпомагат се толкова от допустимите хектари, за колкото са представени доказателства за реализирано средно количество домати, пипер и/или краставици – оранжерийно производство.

Кандидатите удостоверяват получаването на минимални добиви, като предоставят декларация и електронен опис по образец, както и документи, доказващи реализацията. Документите се предоставят в ОД на ДФЗ-РА в периода 1-31 януари на годината, следваща годината на подаване на заявление.

Документите, които ще се използват за доказване на минимални добиви за Кампания 2017 трябва да са издадени в периода 1 фев. 20167 г.-31 януари 2018 г.

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

September
Su Mo Tu We Th Fr Sa
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
2 септември 2020 г.
Приключва приемът на заявления по помощта de minimis за земеделски стопани, отглеждащи плодове и зеленчуци, винени лозя и маслодайна роза, както и на земеделски стопани с пропаднали площи (плодове и зеленчуци) под 100%.
10 септември 2020 г.
Започва приемът на заявления по помощта de minimis за компенсиране на щети от пожар, през 2020 г.
21 септември 2020 г.
Приключва приемът на заявления по подмярка 21.1 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани - COVID 1.
21 септември 2020 г.
Приключва приемът на заявления по подмярка 21.2 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани - COVID 2.
21 септември 2020 г.
Приключва приемът на заявления по помощта de minimis за компенсиране на щети от пожар, през 2020 г.
30 септември 2020 г.
Приключва прием по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец - Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)“
30 септември 2020 г.
Приключва прием по схемата „Помощ за сертифициране на стопанствата в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P.”