Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

 

Министерство на земеделието, храните и горите

Сигнали за измами и корупционни практики

0700-106-16

(на цената на един градски разговор)

signali@dfz.bg

Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Схема за млади земеделски стопани (МЗС)

Схема за млади земеделски стопани (МЗС)

Право на подпомагане по схемата за млади земеделски стопани имат земеделските стопани, които:

♦ имат право на плащане по СЕПП;

♦ са на не повече от 40 години в годината на подаване на заявление по схемата МЗС;

♦ за първи път създават стопанство като ръководители или които вече са създали такова в рамките на 5 години;

Кандидатите, които завяват за първи път през 2017 г. участие по схемата трябва да предоставят до 1 декември 2017 г. в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“ един от следните документи за придобити професионални умения и познания:

♦ завършено средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина;

♦ завършено средно икономическо образование със земеделска насоченост;

♦ завършено висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина;  

♦ завършено висше икономическо образование със земеделска насоченост;  

♦ удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа или свидетелство за получена степен на професионална квалификация в областта на селското стопанство.

Земеделските стопани имат право на подпомагане за първите 30 ха. Плащането се отпуска за срок най-много пет години, като срокът се намалява с броя на годините, които са изминали от създаването на стопанството. Участието по схемата е необходимо да се заявява за всяка кампания.а лични и географски данни за кандидатите в ИСАК.

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

September
Su Mo Tu We Th Fr Sa
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
2 септември 2020 г.
Приключва приемът на заявления по помощта de minimis за земеделски стопани, отглеждащи плодове и зеленчуци, винени лозя и маслодайна роза, както и на земеделски стопани с пропаднали площи (плодове и зеленчуци) под 100%.
10 септември 2020 г.
Започва приемът на заявления по помощта de minimis за компенсиране на щети от пожар, през 2020 г.
21 септември 2020 г.
Приключва приемът на заявления по подмярка 21.1 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани - COVID 1.
21 септември 2020 г.
Приключва приемът на заявления по подмярка 21.2 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани - COVID 2.
21 септември 2020 г.
Приключва приемът на заявления по помощта de minimis за компенсиране на щети от пожар, през 2020 г.
30 септември 2020 г.
Приключва прием по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец - Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)“
30 септември 2020 г.
Приключва прием по схемата „Помощ за сертифициране на стопанствата в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P.”