Обратно Приключи приемът на заявления за подпомагане по интервенциите в сектор „Пчеларство“ през СЕУ

Приключи приемът на заявления за подпомагане по интервенциите в сектор „Пчеларство“ през СЕУ

Приключи приемът на заявления за подпомагане по интервенциите в сектор „Пчеларство“. Той се проведе в периода от 8 до 22 февруари 2024 г през Системата за електронни услуги /СЕУ/. Приети са 1 729 заявления с общ размер на заявената финансова помощ 8 047 654 лева. Най-висок е интересът на пчеларите към интервенциите, насочени към подновяване на пчелните кошери, инвестиции в материални и нематериални активи, закупуване на пчелни майки и рояци (отводки).