Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на Държавен фонд "Земеделие" 00737-2012-0038 
От 1 януари 2022 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени

257 293 104 лв

November
Su Mo Tu We Th Fr Sa
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3