СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на интернет за нуждите на ДФ ”Земеделие” 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и във връзка с участието Ви в открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на интернет за нуждите на ДФ ”Земеделие”, Ви уведомявам, че на 26.09.2013 г. от 14.00 часа, в сградата на Държавен фонд "Земеделие", находяща се на адрес: гр. София, бул. "Цар Борис III" № 136, ще се извърши отварянето и оповестяването на ценовите предложения на допуснатите участници в същата процедура.

 

 
От 1 януари 2022 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени

257 293 104 лв

November
Su Mo Tu We Th Fr Sa
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3