Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи / СМР /, на част от сграда, находяща се в гр. Добрич, ул. ”Калиакра” №54, предоставена за управление на ДФ „Земеделие”

 
От 1 януари 2022 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени

257 293 104 лв

November
Su Mo Tu We Th Fr Sa
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3