Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906

Министерство на земеделието

Близо 1 млрд. лева тръгват към фермерите- Г-н Николов, всички земеделски производители очакват изплащането на директните субсидии от ЕС за земята, която обработват. Кога ще тръгнат парите и каква част от тях ще останат за февруари?

 

- Изплащането на директните субсидии за земя ще стартира през тази седмица. Очакваме разплащанията да приключат до 31 януари, т.е. до петък, какъвто е и ангажиментът на правителството към Асоциацията на зърнопроизводителите. Така тази седмица ще се разплатят до банковите сметки на бенефициентите поне 980 млн. лв. Ще има и втори транш, но ще го направим след получаването на втория слой от снимки от министерство на земеделието, т.нар. коригиращ слой.

 

- Какво разбирате под „коригиращ слой"?

 

- Става въпрос за масивите, които едновременно са декларирани от двама земеделци, или има подадени жалби по тях. Или пък има развитие по казуси, които не са били отразени в слоя, който ни беше изпратен на 16 декември м.г. Затова очакваме със заповед на министър Димитър Греков вторият слой да бъде даден около 25 февруари. През март ще бъде доплатена и останалата част от парите, с които сумата ще стигне до 1,1 млрд. лв.

 

Колко ще е субсидията за всеки декар?

 

- Ще е по 30,98 лв., като в сумата се включват и национални доплащания. Тя се определя със заповед на министъра на земеделието Димитър Греков.

 

Споменахте казуси със застъпени площи. Каква част от общата декларирана земя се оказва спорна и не е ясно на кого да се изплати субсидията?

 

- Използваемата земеделска площ в страната е 3 492 383 хектара. Застъпвания са установени при 46 952 кандидати. Площта, която е заявена от повече от един кандидат, е 45 442 хектара. Това е около 1,2 на сто от общата. Така че те ще трябва да преминат през процедура за изясняване кой има право на субсидията. Крайното решение ще се взема въз основа на документи, даващи правно основание за ползване на земата. Това са или договор за аренда, или нотариален акт. Всички тези земеделци ще имат срок от 20 работни дни да представят изискваните документи в областните дирекции на Разплащателната агенция.

 

През март започва новата кампания за директните плащания от ЕС. Най-голямото неразбиране е ще започнат ли още тази година да се прилагат новите схеми за млад фермер и за дребен фермер, както и по-високите екоизисквания към нивите?

 

- Не, 2014 г. ще е преходна, т.е. субсидиите ще се раздават по досегашния принцип -за всеки, обработващ поне 10 дка ниви или поне 5 дка плодни градини. От 2015 г. ще стартират изброените от вас схеми.

 
 

Преди два месеца в писмо до българските власти Брюксел посочи, че под риск от загуба са 278 млн. евро по Програмата за развитие на селските райони. За месец успяхте да разплатите всички пари и България не загуби нито евроцент. Наистина ли обаче спасихме тези пари, или има риск ЕК да не възстанови част от разплатените средства?

 

- Засега няма индикации или опасност от невъзстановяване на средства от страна на ЕК за 2013 г. Трябва да посоча, че през първите си 45 дни като изпълнителен директор на фонда положих огромни усилия, за да усвоим парите. За около 10 секунди слагах между 6 и 8 подписа върху комплекти с документи по проекти. Относно възстановяването на средствата, направените плащания по програмата трябва първо да бъдат сертифицирани чрез одити. Днес започна одит от Европейската комисия при нас, след което четири дни ще има такъв в „Делойт България", тъй като компанията беше сертифициращ орган по плащанията. Този одит е по-широк - за няколко години назад и се отнася за сертификацията на фонд „Земеделие” като Разплащателна агенция за европарите в земеделието.

 

ЕК ще одобри ли плащанията към общините, които направихте през декември, при положение че одит отпреди година показа, че страната ни е изплащала на кметствата аванси, които се оказват по-големи от разрешените 50% от стойността на инвестицията. Това е нарушение на европравилата. Наред с това бе направено наддоговаряне по общинските мерки, заради което също има съмнения, че е нарушен регламентът -авансите да не надвишават 50% от бюджета на съответната мярка на програмата?

 

- Към датата на извършване на всяко плащане към общините е спазено правилото авансът да е 50% от субсидията. Това е така, защото авансите се плащат веднага след одобрението на проекта, обществените поръчки са на по-късен етап. Към настоящия момент всички декларирани от ЕК авансови плащания вече са били възстановявани на страната ни в предходни години и не смятам, че ще има изненади. С наддоговарянето на средствата също не може да се получи проблем.

 

Така или иначе, през последния месец на годината бяха разплатени стотици милиони евро по програмата. Ще възнаградите ли служителите на фонда с допълнителни бонуси за извънредния труд?

 

- От 1 август 2012 г. работещите във фонд „Земеделие” са държавни служители. Ние изцяло спазваме Закона за държавния служител и специфичните наредби.

Наредбата определя това да става четири пъти годишно - през април, юли, октомври и през януари за предходната година. Плащанията ще се преценяват въз основа на извънредния обем работа и постигнатите резултати.

 

Имаше сигнали, че общини, чиито кметове са от ГЕРБ, саботират усвояването на средствата по програмата...

 

- В интерес на истината сигналите се оказаха в голяма степен верни. Два дни преди да затвори системата за електронни разплащания СЕБРА, т.е. на 18 декември, не бяха подадени голяма част от заявките за авансови плащания от такива общини. Така че за нас беше голямо предизвикателство да успеем да убедим общините, че трябва да защитят своите жители и избиратели. За целта получихме съдействие от сдружението на общините, така че се получи в последния момент едно отприщване и от 18 до 20 декември парите бяха изплатени.

На последната комисия по земеделие стана ясно, че страната ни ще се опита да спаси 90 млн. евро, които сега са 8 Гаранционния фонд и не се усвояват, като ги прехвърли към проекти за напояване на нивите. Според вас Брюксел ще позволи ли подобна рокада?

 

- Не знам дали парите могат да бъдат върнати в мярката за напояване на нивите. Но аз имам мое виждане по въпроса, защото смятам, че парите могат да отидат за частните мерки - към проекти на фермери и предприемачи. Във фонда имаме входирани около 900 проекта, а за половината от тях няма осигурено финансиране. Затова си мисля, че ако тези пари могат наистина да бъдат върнати в програмата, могат да се използват като субсидии точно по такива инвестиции. Ще ви дам и друг пример - през декември по проекти за млад фермер имаше входирани проекти за 65 млн. лева, а ние имахме бюджет само за 10 млн. евро.

 

Редица електронни издания тиражираха информация, че Вие и вашият заместник - г-жа Виолета Александрова имате обща фирма „М енд В консултинг". Това не е ли конфликт на интереси, защото за първи път в историята на фонд „Земеделие” се оказва, че двама от шефовете са и бизнес съдружници?

 

- Както знаете, в държавната администрация хората работят, запознават се, срещат се, обединяват се, работят в екип, всеки преценява качествата и възможностите на другия си колега. Така че фирмата е създадена преди година, но реално тя никога не е работила в сферата на земеделието, не е правила по никакъв начин проекти. Тя е съвсем млада фирма.

 

Споменава се, че имате реализиран проект по ОП „Регионално развитие" за обновяване на градската част на Пазарджик?

 

-Фирмата е подготвила проектното предложение и документацията по търгове. Не сме участвали по никакъв начин в консорциум или в съдружие с други фирми. Общината ни избра да направим предварителните дейности, предхождащи самото одобрение на проекта. Нашата дейност е приключила преди общината да си избере изпълнителите на проекта. Проектът е одобрен през май м.г., а нашата дейност е приключила през февруари, т.е. доста по-рано.

 

А вие още ли имате тази фирма, или вече я прехвърлихте?

 

- В момента просто нямам време да изляза оттук. Претрупан съм с работа,фирмата не работи към момента, имам предвид, че всичко е замразено, не извършва никаква търговска дейност. Документално още не е прехвърлена.

 

В момента не сте ли в конфликт на интереси във връзка с държавния пост, който заемате?

 

- Когато съм постъпвал във фонд „Земеделие” аз съм декларирал възможен конфликт. Тук се попълват декларации. Един път във фонд „Земеделие”, втори път в министерството и трети път за пред Сметната палата. Но ние не сме държавни служители, а сме по трудови правоотношения във фонд „Земеделие” така че не може да става въпрос за конфликт на интереси съгласно буквата на закона.

 

2014 година вече е в ход. Колко пари трябва да разплатите по Програмата до края на тази година. Каква част от тях може да се окажат рискови?

 

- През декември м.г., освен че платихме всичките пари, имахме и готовност да платим проекти за още 38 млн. лв. от новия бюджет.Нашето желание е, за разлика от предишните години, да не се струпва всичко в късната есен, а нещата да се случват по-ритмично през месеците. По програмата е заложен бюджет от 493 млн. евро, заедно с националното съфинансиране, който трябва да се разплати до края на годината.

 
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

17 899 635 лв

February
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4